V pondělí 12. září převzali v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem ocenění vítězové druhého ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, kterou Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR-ÚK) a Radou kvality ČR vyhlásili letos v květnu. Do druhého ročníku se přihlásilo celkem 27 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru.

Vítězové všech pěti kategorií převzali cenu z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, společně s diplomem obdrželi dárkový koš regionálních potravin, který věnovala Krajská agrární komora Ústeckého kraje. V kategorii podnikatelský sektor  – zaměstnavatelé nad 1000 zaměstnanců zvítězila, stejně jako loni, společnost AGC Flat Glass Czech, kategorii nad 250 zaměstnanců dominovala společnost Mondi Štětí a.s. Mezi malými a středními firmami (do 250 zaměstnanců) hodnotící komise zvolila společnost HIT OFFICE. I tato organizace patří k loňským vítězům. V kategorii veřejný sektor byla nejlépe ohodnocena Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf a mezi obcemi Statutární město Most. Speciální cenu poroty získalo litvínovské Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE), a to za přínos v oblasti spolupráce firemní a vzdělávací sféry.

Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Proto se také rozhodl udělovat každoročně Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých povinností“, sdělil v úvodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu, v této oblasti jsou nebo by měly být vzorem ostatním, dostávají národní či mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především vlastního kraje a okolí“, dodala k důvodům realizace Ceny Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK.

Čestná uznání tak všem zúčastněním předal Martin Klika, radní Ústeckého kraje a předseda hodnotící komise soutěže. Závěrečné slovo patřilo Pavlu Ryšánkovi, odbornému pracovníku Rady Kvality, který zhodnotil průběh soutěže a poděkoval všem zúčastněným za jejich společensky odpovědný přístup.

Seznam účastníků soutěže, kteří převzali Čestné uznání (bez ohledu na pořadí v soutěži)

VEŘEJNÝ SEKTOR – OBCE

Obec Ohníč

Obec Bžany

Město Podbořany

Statutární město Most

VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, p.o.

Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Baráčníci obce Perštejn a okolí

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

Ústecká komunitní nadace

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

PODNIKATELSKÝ SEKTOR – DO 250 ZAMĚSTNANCŮ

Milan Luňák

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

Střední škola EDUCHEM, a.s.

VVV MOST spol. s r.o.

  1. SDZP družstvo

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

HIT OFFICE s.r.o.

PODNIKATELSKÝ SEKTOR – NAD 250 ZAMĚSTNANCŮ

Eaton Industries s.r.o.

Lovochemie, a.s.

Johnson Controls Automobilové Součástky k.s.

Mondi Štětí a.s.

PODNIKATELSKÝ SEKTOR – NAD 1000 ZAMĚSTNANCŮ

Krajská zdravotní, a.s.

Severočeské doly a.s

AGC Flat Glass Czech

převzato z: HSR-ÚK