DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem je právním pokračovatelem Československého uranového průmyslu. V současné době je jedinou organizací v České republice, zabývající se těžbou a zpracováním uranových rud za současné realizace zahlazování následků hornické činnosti a sanace ekologických zátěží z činnosti jiných průmyslových odvětví.

Kontakt: Ing. Marian Böhm, představitel s. p. pro jakost (PVJ), email: bohm@diamo.cz