Kabinet pro standardizaci, o.p.s. s podporou Rady kvality ČR a ve spolupráci s dalšími partnery, zejména komorou SOTKVO, uspořádal 5. října 2021 národní konferenci s cílem informovat odbornou veřejnost o nových předpisech pro oblast bezpečného provozu dětských hřišť a sportovišť.

Konference byla určena pro zástupce provozovatelů veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, včetně samospráv, předškolních a školských zařízení.

V rámci konference byla rovněž představena značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz„, která je součástí národního Programu Česká kvalita.

Tisková zpráva

Kabinet pro standardizaci, o.p.s.