Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Rada kvality České republiky si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní akci Den s Českou kvalitou věnované správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita. Na akci budou slavnostně předána ocenění novým držitelům značek v rámci Národního programu Česká kvalita.

PROGRAM:

I. blok Zahájení programu a odborná část akce

10:00    Uvítání účastníků akce moderátorem Patrikem Rozehnalem

10:10     Úvodní slovo náměstkyně ministra a předsedkyně Rady kvality ČR Silvany Jirotkové

10:20     „Priority MPO a Rady kvality ČR“ – Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR

10:40     „Excelence jako příležitost“ – Jiří Juránek, konzultant v oblasti Business Excellence

11:00     „Marketingové využití značky Česká kvalita“ – Tomáš Kouřil, člen představenstva REID Creative, a.s.

11:20 – 11:40 Přestávka

II. blok Slavnostní předání osvědčení novým držitelům značek v Národním programu Česká kvalita

11:40     Vystoupení místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka

11:50     Vystoupení zástupce Řídícího výboru Národního programu Česká kvalita a tajemníka Asociace českých nábytkářů Tomáše Lukeše

12:00 Předávání osvědčení novým držitelům značek

13:00 Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka

Buďte u toho s námi prostřednictvím live stream vysílání: