Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky se v pondělí 30. října uskuteční Den s Českou kvalitou. Program bude patřit značkám z Národního programu Česká kvalita a jejich novým držitelům.

Podpora značek kvality je jednou z priorit a pilířů nově nastavené Národní politiky kvality ČR pro období 2023 – 2030, kterou svým usnesením přijala v červnu letošního roku vláda České republiky. Akce je každoročně věnovaná správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita. Budou zde slavnostně předána osvědčení novým držitelům značek v Národním programu Česká kvalita

Hlavním úkolem Národního programu Česká kvalita je podpora osvědčených výrobků a služeb. Pomáhá zviditelnit ověřené výrobce a dodavatele na trhu, kteří v současnosti nabízejí zákazníkům velké množství služeb a zboží.

Všechny produkty, které získají právo nést logo Česká kvalita, musely v přísných testech akreditovaných zkušeben prokázat, že jsou nadstandardně kvalitní, absolutně bezpečné pro spotřebitele a že splňují jak veškeré zákonné požadavky, tak požadavky stanovené Řídícím výborem Programu Česká kvalita. Díky průběžné kontrole ve výrobě i v obchodní síti můžou zákazníkům garantovat špičkovou kvalitu nejen v okamžiku udělení značky, ale po celou dobu, na kterou bylo právo jejího užívání uděleno.

Na objektivitu a nestrannost dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců spotřebitelských organizací, podnikatelských svazů, orgánů státní správy, Rady kvality ČR a České společnosti pro jakost. Program Česká kvalita je jediným programem označování kvalitních výrobků a služeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oceněných produktů.

Program spotřebiteli přináší garanci kvality nakupovaného zboží, možnost snadné orientace při nákupu, snadné řešení reklamací a možnost aktivního zapojení hodnocení kvality zboží a služeb (ankety a dotazníky).

V současné době je programu 22 značek kvality pokrývající různé segmenty trhu především: spotřební výrobky, textilní výrobky, dětskou obuv, hračky, ekologicky šetrné výrobky, výrobky pro stavebnictví, nábytek. Ze služeb se týká oblastí práce postižených osob, sociálních služeb, veřejně prospěšných organizací, internetových obchodů, nabídky služeb IT, bezpečné elektro montáže. Program ve svých zásadách vychází z jednotného systému značek kvality v Německu.

Akci bude možno živě – 30. 10. 2022 od 15:00 h i ze záznamu sledovat na kanálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na stránkách YouTube: