Rada kvality ČR a Řídící výbor Programu Česká kvalita předali 8. listopadu 2016 dalších 18 ocenění výrobkům a službám v Programu Česká kvalita. Certifikáty opravňující k užívání značky převzali zástupci oceněných firem na galavečeru pořádaném pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka, předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Ocenění v Programu Česká kvalita jsou nejen nezávislou garancí kvality a bezpečnosti pro spotřebitele, ale i zaslouženým oceněním špičkové práce českých firem.

Výrobky a služby, které získají právo používat některou ze značek v Programu Česká kvalita, musí v přísných testech akreditovaných zkušeben prokázat, že jsou nadstandardně kvalitní a absolutně bezpečné pro spotřebitele. To je nesmírně důležité v situaci, kdy na evropské trhy míří stále více zdraví a život ohrožujících výrobků. Dokazují to kontroly dozorových orgánů v jednotlivých zemích, jejichž výsledky jsou shromažďovány v evropském systému RAPEX. Z jeho výroční zprávy za rok 2015 vyplývá, že české firmy mají být na co hrdé: jen 0,3% zachycených nebezpečných výrobků na trzích EU bylo vyrobeno v ČR. Jednoznačně tak patříme na stříbrnou příčku mezi zeměmi dodávajícími nejkvalitnější a nejbezpečnější produkty.

„Kvalitní produkce s vysokou přidanou hodnotou je pro naše firmy jedinou cestou, jak si uchovat a zvyšovat exportní výkonnost. V konkurenci asijských ekonomik nemáme šanci konkurovat cenou, musíme sázet především na kvalitu a inovace a využívat talentu a schopností českých zaměstnanců. Proto jsem velmi rád, že i objektivní výsledky RAPEXU ukazují, že si české firmy zachovávají nejvyšší standard kvality a bezpečnosti. Současně je to dobrá zpráva i pro tuzemské spotřebitele, která dokazuje, že se nákup zboží s českým původem skutečně vyplatí,“ řekl Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.

Přestože jsou výsledky českých firem výborné, v počtu zachycených nebezpečných výrobků v naší obchodní síti evidovaných v systému RAPEX patříme naopak na 8. nejhorší místo. Zboží na našem trhu má velmi rozličnou kvalitu a v řadě případů je i zdraví a životu nebezpečné. Od roku 2011 vzrostl počet zachycených nebezpečných výrobků na více než devítinásobek! Pro spotřebitele je však prakticky nemožné zdraví ohrožující zboží odhalit.

„Spotřebitel je ve velmi složité situaci. Zorientovat se v široké nabídce a vybrat si kvalitní a bezpečné zboží je prakticky nemožné. Problémy měly v minulosti i výrobky renomovaných firem a ani vyšší cena nemusí být automaticky spojena s vysokou kvalitou. Proto řada zemí pomáhá spotřebitelům s orientací při nákupu systémem nezávislého značení kvality. V naší zemi je to vládou garantovaný Program Česká kvalita,“ vysvětlil Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

Česká kvalita sdružuje nezávislé značky kvality, které však musí garantovat zákazníkovi nejen nadstandardní kvalitu a bezpečnost, ale i dlouhodobý dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů, včetně sledování spokojenosti zákazníků s výrobkem či službou. V případě zjištění problémů či porušení podmínek je značka odebrána. Česká kvalita je tak jedinou zárukou nákupu bezpečného zboží s nezávisle ověřenou kvalitou a současně i nezanedbatelnou konkurenční výhodou pro výrobce či dodavatele služeb. Přes výhody, které spotřebitelům i firmám poskytuje, je ale počet oceněných výrobků a služeb dosud relativně malý.

Spotřebitelé si zatím neuvědomují vysokou míru rizika spojenou s nákupem spotřebního zboží. Domnívají se, že při nákupu nekvalitního produktu riskují jen nižší funkčnost či životnost a vůbec netuší, že mohou ohrozit zdraví a někdy i životy svých blízkých. Proto ještě nevyvíjejí tlak na producenty, aby o značky kvality usilovali. A na druhé straně české firmy podceňují potenciál, který má Česká kvalita pro zvyšování podílu výrobku na trhu a řada z nich nepochopila, že může být skvělým nástrojem marketingu a v mnoha ohledech nahradit drahou reklamu,“ doplnil Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

Zástupci firem a organizací, které si na Galavečeru převzali některé z 18 udělovaných ocenění, si naopak význam kvality pro úspěšné podnikání jakož i její prezentace zákazníkům uvědomují. Jsou nejlepším důkazem toho, že úsloví o zlatých českých ručičkách dosud neztratilo na významu a že jsme v naší zemi schopni dodávat výrobky a služby světové úrovně.

více informací zde