Léto pomalu končí a blíží se termín první z podzimních akcí připravovaných v rámci programu
„Podzim s kvalitou“. Jedná se o 7. ročník Národní konference kvality a udržitelnosti, která se koná
stejně jako v minulém roce v krásném prostředí Skleněného sálu v budově Ministerstva průmyslu a
obchodu, tentokrát ve čtvrtek 14. září 2023.

I letos zazní od specialistů ze státní správy a soukromého sektoru řada informací a novinek,
týkajících se problematiky řízení kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Speciální blok
bude letos věnován novému trendu přicházejícímu z EU, a to povinnému reportingu podle
standardů EU o udržitelnosti, kterému budou tuzemské podniky zanedlouho čelit. Velké podniky
se tématu ESG už aktivně věnují a připravují strategie udržitelnosti, které jim zjednoduší nefinanční
reporting dle přicházejících reportovacích standardů udržitelnosti EU. Na rozdíl od velkých
podniků, většina malých a středních českých podniků je ve fázi vzdělávání a zjišťování základních
informací o ESG. V rámci druhého bloku letošní konference tak budou prezentovány komplexní
informace o ESG, a to jak z pohledu legislativy a metodiky, tak i z pohledu samotných podniků a
investorů.
Naší tradicí je věnovat část konference i příkladům dobré praxe z organizací. Ani letos tomu
nebude jinak. Své přístupy k udržitelnosti přednesou zástupci ze sektorů výroby, obchodu i
služeb, mezi nimi i organizace oceněné v oblasti kvality či společenské odpovědnosti.

Na konferenci, na kterou jste všichni srdečně zváni, a která proběhne i s využitím streamu se
můžete přihlásit do 10. září 2023 prostřednictvím registračního formuláře zde, kde najdete i
aktuální program konference.

Akci bude možno živě 14. 9. 2023 od 10:00 h i ze záznamu sledovat na kanálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na stránkách YouTube: