3. října 2016

SDG Compass_příručka pro podnikání v souladu s SDGs

U příležitosti prvního výročí přijetí SDGs vydala Národní síť Global Compact Česká republika unikátní publikaci…
3. října 2016

Akcelerační program pro podnikavé studenty má své vítěze

Uspěly v něm projekty pro nevidomé, pro zlepšení integrace neslyšících a na podporu sociálně vyloučených…
29. září 2016

Inspirující projekt v oblasti společenské odpovědnosti

Sdílet dobrou praxi lze do konce září.
26. září 2016

Proběhl 1. ročník regionální konference SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

Důraz byl kladen na diskusi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností.
14. září 2016

Druhý ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze

Do druhého ročníku se přihlásilo celkem 27 subjektů.
13. července 2016

Jaký přínos má pro firmu zisk národního ocenění Podnikáme odpovědně?

Loňský vítěz, LIVA Předslavice, sdílí své zkušenosti s účastí v Ceně za společenskou odpovědnost -…
22. června 2016

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2015 má své vítěze

Ocenění předával hejtman Václav Šlajs
3. června 2016

Pozvánka do 2. ročníku soutěže Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje…