Ve středu 9. 3. 2022 se uskutečnilo 79. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo online formou, zahájila předsedkyně Rady kvality ČR a náměstkyně pro sekci hospodářské politiky a podnikání Silvana Jirotková.

V úvodu jednání byl Liborem Dupalem, předsedou Řídícího výboru Národního programu Česká kvalita předložen balíček aktualizovaných dokumentů Národního programu Česká kvalita (Statut, Jednací řád, Zásady). Tyto dokumenty zpracované sekretariátem Programu byly následně schváleny a budou zveřejněny na webových stránkách Oficiálního portálu Rady kvality ČR. Dále byla předložena Výroční zpráva Národního programu Česká kvalita za rok 2021. „Vývoj v roce 2021 považujeme za velmi úspěšný a pozitivní a doufáme, že nastavené aktivity budou pokračovat i nadále,“ uvedl Libor Dupal. Následná diskuse byla věnována především další optimalizaci webových stránek s cílem zefektivnit informovanost návštěvníků webu. 

V následujícím bodě jednání, které uvedl místopředseda Rady kvality ČR Alexander Šafařík – Pštrosz byly představeny Výroční zprávy odborných sekcí Rady kvality ČR za rok 2021. Zástupci jednotlivých odborných sekcí stručně prezentovali aktivity v jednotlivých odborných sekcích, zejména akce podpořené Radou kvality, které se v loňském roce uskutečnily. Uvedené dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách Oficiálního portálu Rady kvality ČR. V rámci projednávané problematiky byl zároveň představen nový vedoucí odborné sekce Rady kvality “Kvalita v rodinném podnikání“ Petr Milata, člen představenstva AMSP ČR, jednatel a GŘ společnosti Beznoska, s. r. o.

Miroslav Svoboda, vedoucí oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na MPO poté členy Rady kvality ČR seznámil s čerpáním rozpočtu Rady kvality v roce 2021. Mj. bylo v loňském roce podpořeno 23 konferencí, 11 studií a analýz, 8 publikací a 2 odborná hodnocení. Z důvodu pandemické situace, která neumožnila realizovat některé z odborných akcí, tyto byly přesunuty do roku 2022.

Významně byl podpořen i Národní Program Česká kvalita, zejména v podobě projektu „Českou kvalitu nenahradíš“, který byl věnován propagaci všech značek v Programu formou rozhovorů se správci a zástupci držitelů značek. „Vzhledem k rozpočtovému provizoriu je uvažováno s realizací pokračování tohoto projektu ve spolupráci s FTV Prima, spol. s. r. o. ve druhé polovině roku 2022“, uvedl 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler.

V závěru jednání proběhla informace o konání Světového inženýrského konventu WEC 2023 v Praze.

Další termíny zasedání předsednictva a Rady kvality ČR byly stanoveny na září roku 2022.