7. Národní konference s tematikou kvality a udržitelnosti byla první z  odborných akcí v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“. Konferenci, která proběhla ve Skleněném sále na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze ve čtvrtek 14. září 2023, uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Konferenci, které se zúčastnili zástupci soukromého i veřejného sektoru a akademické sféry, jak osobně, tak i online, zahájil úvodním slovem zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství a předseda Rady kvality ČR Eduard Muřický. Na začátku přivítal delegaci ze Slovenské republiky a vyzdvihl oboustrannou excelentní spolupráci.

V oblasti udržitelnosti je potřeba podnikat kvalitně a odpovědně, využívat technologie, moderní nástroje řízení a podporovat ty organizace, které si to díky své pracovitosti a kvalitě svých výstupů plně zaslouží,“ uvedl Eduard Muřický s tím, že MPO i Rada kvality ČR tyto aktivity pravidelně podporuje. V rámci svého vystoupení dále informoval o nejdůležitějších akcích, které se konají v rámci kampaně „Podzimu s kvalitou“ a zmínil navýšení počtu odborných akcí napříč celým podzimním obdobím.

Konference byla rozdělena do tří bloků.

V prvním příspěvku úvodního bloku představil ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler aktivity MPO a Rady kvality ČR v roce 2023 a priority do budoucna.

Národní program Česká kvalita v současné době sdružuje 22 značek kvality napříč všemi sektory, uvedl Pavel Vinkler a zmínil aktivity, které v této oblasti Rada kvality ČR ve spolupráci se sekretariátem programu a správci značek realizuje. „Kromě Dne s Českou kvalitou, která proběhne dne 30. října 2023 na Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“ nemohu vynechat naši vlajkovou loď, a to předávání Národních cen ČR, které letos proběhne v prostorách Senátu Parlamentu ČR dne 23. listopadu 2023“, zmínil ve své prezentaci.

Následující příspěvek, který přednesla Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru průmyslové ekologie z Ministerstva průmyslu a obchodu, byl věnován problematice udržitelného využívání zdrojů a cirkulární ekonomice. Další zajímavý příspěvek prezentovala Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje z Ministerstva životního prostředí s tématem Aktuální informace z pohledu koordinátora agendy udržitelného rozvoje. První blok uzavřel Jiří Růžička, ředitel Českého institutu pro akreditaci s příspěvkem věnujícím se Národní infrastruktuře kvality České republiky (QI).

Druhý blok byl věnován ESG a udržitelnosti, a to především ESG reportingu a legislativě, přicházející z EU. Úvodní příspěvek, ESG jako příležitost pro firmy, prezentoval Dan Heuer, spoluzakladatel a garant metodiky ESG z Impact Metrics. Následoval příspěvek ESG a udržitelnost z pohledu malých a středních podniků, který přednesla Eva Svobodová, generální ředitelka z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Po ní následoval Julian Toth, provozní ředitel, International Substainable Finance Centre, který hovořil o tom, jak na ESG nahlížejí investoři. Přednášející Gabriela Měsícová, Public Affairs projekt manager z organizace Změna k lepšímu se zaměřila na problematiku Ekonomické transformace a Green Deal a další přednášející Tatiana Trecáková, odborná asistentka ze společnosti LCA Studio na aktuální téma „Jak na výpočet uhlíkové stopy“. Druhý blok uzavřel David Janků ze společnosti Frank Bold s tématem Regulace ESG reportingu.

Třetí blok byl tradičně věnován příkladům dobré praxe. Tentokrát vystoupili se svými příspěvky zástupci organizací z oblasti obchodu, služeb a výrobní sféry. Jako první prezentovala Ilona Líkařová, manažerka obchodního útvaru z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. s prezentací „Co všechno jste chtěli vědět o legislativních náležitostech výroby biometanu a báli jste se zeptat“.  Následoval Alan Vápeníček, jednatel společnosti DTO CZ s.r.o. se zajímavým příspěvkem „Vzdělávání dospělých aneb Bude vše jinak?“. Následovala neméně zajímavá prezentace z organizace Orkla Babice, kterou přednesl vývojový manažer pro region CEE, Tomáš Proksa, „Pilotní projekt záchrany H2O v závodě Hamé Babice“. Celý třetí blok uzavřela generální ředitelka Katarína Navrátilová ze společnosti TESCO příspěvkem s názvem „Tesco pro planetu“.

Program konference a prezentace přednášejících jsou k dispozici níže:

I. BLOK

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Aktivity MPO a Rady kvality v roce 2023Pavel Vinkler, MPO

Udržitelné využívání zdrojů a cirkulární ekonomikaPavlína Kulhánková, MPO

ČR 2030 – Aktuální informace z pohledu koordinátora agendy udržitelného rozvojeAnna Pasková, MŽP

Infrastruktura kvalityJiří Růžička, ČIA, o.p.s.

II. BLOK

ESG A UDRŽITELNOST

ESG jako příležitost pro firmyDan Heuer, Fair Venture, Impact Metrics

ESG a udržitelnost z pohledu MSPEva Svobodová, AMSP ČR

Jak na ESG nahlížejí investořiJulian Toth, International Sustainable Finance Centre (ISFC)

Ekonomická transformace a Green DealGabriela Měsícová, Změna k lepšímu

Jak na výpočet uhlíkové stopy?Tatiana Trecáková, LCA Studio, VŠCHT Praha

Regulace ESG reportinguDavid Janků, Frank Bold

III. BLOK

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Co všechno jste chtěli vědět o legislativních náležitostech výroby biometanu a báli jste se zeptatIlona Líkařová, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH aneb BUDE VŠE JINAK?Alan Vápeníček, DTO CZ s.r.o.

Pilotní projekt záchrany H2O v závodě Hamé BabiceTomáš Proksa, Orkla Babice

Tesco pro planetuKatarína Navrátilová, Tesco Stores ČR

Fotografie z konference:

Záznam konference můžete zhlédnout zde: