Na Pražském hradě se včera již potřetí rozdávalo ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Vyhlášení 3. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ proběhlo v úterý 28. listopadu v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu.

Tato velkolepá událost představuje vyvrcholení poslední části roku, která pod listopadovými akcemi v rámci „Listopadu – Měsíce kvality“ skrývá desítky odborných setkání, seminářů, konferencí a především také vyhlášením soutěží a projektů, které Rada kvality ČR každoročně zastřešuje.

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ jako součást Národní politiky kvality, představuje významný nástroj, jehož prostřednictvím Rada kvality ČR podporuje úsilí a motivuje malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky k odpovědnému a udržitelnému způsobu podnikání.

V kategorii Malý a střední podnik si vítězství zasloužily Technické služby Opava s.r.o., správce majetku a komunálních služeb Statutárního města Opavy, za Rodinné firmy se odpovědným vzorem stal výrobce dopravních pásů REKO s.r.o. a v kategorii Sociální podnik zazářil spolek Náruč, z.s. se svou Kavárnou Modrý domeček.

„Jsme společností, jež vykonává komunální služby, tedy “sloužíme veřejnosti”. Proto významné ocenění, které jsme získali, není pouze náš cíl, ale cesta. Cesta k dosažení cíle, kterým je rychle, kvalitně, efektivně a společensky odpovědně realizovat práce a služby nejen pro našeho zřizovatele, kterým je Statutární město Opava, ale zejména pak pro občany ve městě bydlící, či město navštěvující.  Získaného ocenění si velmi vážíme, je pro nás zavazujícím impulsem do další práce a naznačuje nám, že jsme na správné cestě. Jsme moc rádi, že můžeme ukázat a inspirovat, že i komunální služby se dají dělat společensky odpovědně a trvale udržitelně.“, sdělil na adresu vítězství Martin Girášek, provozně-technický náměstek Technických služeb Opava.

Výsledky letošního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“:

Kategorie Malý a střední podnik

1. místo:  Technické služby Opava s.r.o.
2. místo:   Technické služby Tábor s.r.o.
3. místo:   Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Kategorie Rodinná firma

1. místo:  REKO s.r.o.
2. místo:   Sběrné suroviny UH, s.r.o.
3. místo:   VAŠSTAV, s.r.o.

Kategorie Sociální podnik

1. místo:  Náruč, z.s. (Kavárna Modrý domeček)
2. místo:   ENVIRA, o.p.s.
3. místo:   1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o. a  PORTUS Praha s.r.o (DOBROTY S PŘÍBĚHEM)

Vítězové třetího ročníku obdrží jako poděkování a závazek k pokračování ve svých dosavadních aktivitách čestné členství v partnerských organizacích Asociace společenské odpovědnosti a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Rada kvality ČR se zavázala, že bude i nadále svými programy podporovat takové prostředí, ve kterém mají své nezastupitelné místo nejen kvalita, ale také principy společenské odpovědnosti a udržitelnosti.


Partnery a spoluvyhlašovateli programu Podnikáme odpovědně jsou Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit.