Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE
Kategorie Věda, výzkum a vzdělávání

 1. MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva

Kategorie Veřejný sektor

 1. Městská část Praha 13, ÚMČ Praha 13
 2. Liberecký kraj, KÚ Libereckého kraje

Kategorie Soukromý sektor

 1. dm drogerie markt s.r.o.
 2. Kasko spol. s r.o.
 3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Absolutním vítězem Národní ceny kvality České republiky se stala společnost dm drogerie markt s.r.o., která získala ocenění „Excelentní organizace“ a mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Recognized by EFQM – 6 Stars“.

Národní cena kvality České republiky, program START
Kategorie Soukromý sektor

 1. nanoSPACE s.r.o.
 2. ELFIUM s.r.o.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
Kategorie Veřejný sektor

1. Technické služby Opava s.r.o.

2. Olomoucký kraj, KÚ Olomouckého kraje

2. Město Starý Plzenec, MÚ Starý Plzenec

Kategorie Soukromý sektor

1. Kaufland Česká republika v.o.s.

2. Tesco Stores ČR a.s.

3. ČEZ a.s.

3. OZO Ostrava s.r.o.

Absolutním vítězem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se stala společnost Technické služby Opava s.r.o., která získala ocenění „Společensky odpovědná organizace III. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability 3 Star“.

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

 1. THERMOSERVIS-TRANSPORT s.r.o.
 2. ICOM transport a.s.
 3. DELFY s.r.o.
 4. FYZIOklinika s.r.o.
 5. N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Mimořádná cena za celoživotní přínos rodinnému podnikání byla udělena Augustinovi Krystyníkovi − Kolařství Krystyník.

Více informací k 22. ročníku Národních cen ČR naleznete níže:

Záznam z předání Národních cen ČR pro rok 2022:

Krátké ohlédnutí z předání Národních cen ČR za rok 2022:

Představení vítězů Národních cen ČR za rok 2022 na CNN Prima NEWS:

předseda Rady kvality ČR, Ing. Eduard Muřický