Vedoucí Úřadu vlády ČR Pavel Dvořák dnes předal přes tisíc kusů starého oblečení Českému červenému kříži, který je bude distribuovat dětským domovům, seniorům i lidem bez domova. Oblečení věnovali potřebným zaměstnanci úřadu v rámci charitativní sbírky. Ta probíhala na Úřadu vlády od 1. do 31. října 2017.

Vedoucí Úřadu vlády se se zástupci Českého červeného kříže setkal dnes ve Strakově akademii. Kromě předání starého oblečení rovněž poděkoval zástupcům organizace za vzájemnou spolupráci na této akci a také obětavou práci v oblasti humanitární pomoci.

„Jsem rád, že se podařilo v posledních letech Úřad vlády více otevřít veřejnosti, a to nejenom díky pravidelným dnům otevřených dveří ve všech objektech spravovaných úřadem, ale i v podobě zapojení zaměstnanců do programu darovaní krve, úklidu veřejných prostranství a nyní i do charitativní činnosti darováním oblečení,“ uvedl vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák.

Oblečení, které v rámci charitativní sbírky odevzdali zaměstnanci Úřadu vlády ČR, bude Českým červeným křížem předáno dle potřeb do dětských domovů, seniorům či lidem bez domova.

 

Zdroj: Zaměstnanci Úřadu vlády ČR věnovali v rámci charitativní sbírky přes tisíc kusů starého oblečení dětským domovům, seniorům i lidem bez domova[online]. Vláda České republiky. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zamestnanci-uradu-vlady-cr-venovali-v-ramci-charitativni-sbirky-pres-tisic-kusu-stareho-obleceni-detskym-domovum--seniorum-i-lidem-bez-domova-161228/