Výzva 2022 – SOUTĚŽ o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie – Prize for Social Innovation

Výzva 2022 – SOUTĚŽ o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie – Prize for Social Innovation

18. ledna 2022
Začátek události
18. ledna 2022
Konec události
18. ledna 2022 - 23:59
Místo konání
Česká republika

Hledají se praxí ověřené, aktuálně probíhající, účinné sociální inovace ze všech sektorů a oblastí, realizované v zemích střední a východní Evropy.

KRITÉRIA PRO SOCIÁLNÍ INOVACE

Inovace v myšlence projektu – nový rozměr, novost: v tématu nebo v místě

Zabývá se projekt novými společenskými výzvami?

Používá projekt nové přístupy řešení?

Věnuje se projekt dosud opomíjeným cílovým skupinám a tématům?

Angažuje se organizace nebo podnik v oblasti sociálních inovací poprvé?

Inovace v přístupu k cílové skupině – zapojení: pasivní, aktivní nebo nezávislá

Jak je cílová skupina zapojena do projektu? Vyvinula projekt sama cílová skupina?

Jaké konkrétní a udržitelné užití má projekt pro cílovou skupinu?

Je skrze projekt podpořen potenciál cílové skupiny?

Přispívá projekt k lepšímu uznání a hodnocení cílové skupiny?

Inovace v realizaci – dopad: kvantitativní, kvalitativní

Je realizace projektu originální, kreativní a odvážná?

Jaké jsou identifikovatelné účinky a přínosy sociální inovace?

Reaguje projekt na měnící se potřeby, kupříkladu cílové skupiny, dané problematiky, prostředí?

Spolupracují na projektu různé profese, s různými kompetencemi nebo vědeckou expertýzou?

Inovace v působení – vzor a inspirace: přímo nebo nepřímo

Je projekt prosíťován s jinými organizacemi, podniky a institucemi?

Jak je projekt integrován do lokálního a reagionálního prostředí?

Vzbuzuje projekt zvědavost a zájem jiných organizací, podniků, podporovatelů a médií či v oblasti politiky?

Může být ozkoušené řešení použito v jiných kontextech?

Kdo se může o cenu ucházet? Soukromá firma, neziskovka, státní správa, jednotlivec, výzkumný ústav, kdokoli, kdo hledá a nalézá inovační řešení aktuálních společenských problémů.

15 nejlepších bude vyhlášeno a oceněno 1. května 2022.

První tři ceny jsou ohodnoceny finanční odměnou vy výši 15 000 Euro, 10 000 Euro a 5 000 Euro, dalších 12 projektů obdrží cenu 2 000 Euro.

Více informací k soutěži naleznete níže:

https://www.sozialmarie.org/cs/vyzva