Posláním Vysoké školy podnikání a práva, a.s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se společenskou odpovědností. Dalším cílem školy je připravovat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku ve všech jeho souvislostech, včetně sociální dimenze. Management školy sleduje moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjí je. Studium je proto velmi přizpůsobeno praxi a požadavkům zaměstnavatelů.

Kontakt: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., email: ruzena.petrikova@vspp.cz