Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Vyhlášení 4. ročníku Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016

Hejtman Plzeňského kraje rozdal ve čtvrtek 8. června 2017 na půdě Krajského úřadu ocenění 4. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost.

Prvenství za rok 2016 si vysloužila Fakultní nemocnice Plzeň a Ibis hotel Plzeň. Všechny zúčastněné organizace si odnesly “Certifikát”, který dokládá, že si Plzeňský kraj jejich každodenního úsilí váží, a který představuje jistý závazek kraje, že bude vytvářet takové podmínky, aby organizacím v jejich konání nic nebránilo.

„Strašně moc pro nás znamená, že už drtivá většina našich kolegů jede na stejné vlně a chápe, že nežijeme jen businessem a že pomáhat je důležité. A navíc nás to baví. Toto ocenění pro nás znamená, že něco děláme nejspíš správně, že naše cesta je správná a budeme rádi dále pokračovat, motivovat další společnosti a sdílet best practices.“ dodal k prvnímu místu Marek Audes, generální manažer Ibis hotel Plzeň.

Své díky pronesl také ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek: „Velmi si vážíme tohoto ocenění, prvenství v kategorii Veřejný sektor je pro nás velkým úspěchem a zároveň i závazkem do budoucna. Jsme velmi rádi, že veřejnost vnímá fakultní nemocnici jako zdravotnické zařízení, které je otevřené všem pacientům a klientům a zaměstnanci jsou stále připraveni pomáhat. Poděkování patří všem fakultním zaměstnancům, kteří svou každodenní prací zkvalitňují poskytovanou péči a služby. Uzdravený pacient, spokojení zaměstnanci a prosperující zdravotnické zařízení jsou základními stavebními kameny fungování naší fakultní nemocnice.“

Vítězové soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost
za rok 2016:

kategorie „Veřejný sektor”:

1. místo – Fakultní nemocnice Plzeň
2. místo – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
3. místo – Bolevecká základní škola Plzeň

kategorie „Podnikatelský sektor“

  1. místo –  Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.
  2. místo –  Škoda Transportation a.s.
  3. místo – Škoda JS a.s.

Kromě certifikátu obdrželi vítězové také obrazy, malované klienty z Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením a také koš s regionálními potravinami.

Sledujte také videoreportáž ze slavnostního předávání v seriálu Jak žije Plzeňský kraj:

Zdroj: TZ Plzeňského kraje, Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, 8.6.2017, dostupné zde.