Hejtman Plzeňského kraje rozdal ve čtvrtek 8. června 2017 na půdě Krajského úřadu ocenění 4. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost.

Prvenství za rok 2016 si vysloužila Fakultní nemocnice Plzeň a Ibis hotel Plzeň. Všechny zúčastněné organizace si odnesly „Certifikát“, který dokládá, že si Plzeňský kraj jejich každodenního úsilí váží, a který představuje jistý závazek kraje, že bude vytvářet takové podmínky, aby organizacím v jejich konání nic nebránilo.

„Strašně moc pro nás znamená, že už drtivá většina našich kolegů jede na stejné vlně a chápe, že nežijeme jen businessem a že pomáhat je důležité. A navíc nás to baví. Toto ocenění pro nás znamená, že něco děláme nejspíš správně, že naše cesta je správná a budeme rádi dále pokračovat, motivovat další společnosti a sdílet best practices.“ dodal k prvnímu místu Marek Audes, generální manažer Ibis hotel Plzeň.

Své díky pronesl také ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek: „Velmi si vážíme tohoto ocenění, prvenství v kategorii Veřejný sektor je pro nás velkým úspěchem a zároveň i závazkem do budoucna. Jsme velmi rádi, že veřejnost vnímá fakultní nemocnici jako zdravotnické zařízení, které je otevřené všem pacientům a klientům a zaměstnanci jsou stále připraveni pomáhat. Poděkování patří všem fakultním zaměstnancům, kteří svou každodenní prací zkvalitňují poskytovanou péči a služby. Uzdravený pacient, spokojení zaměstnanci a prosperující zdravotnické zařízení jsou základními stavebními kameny fungování naší fakultní nemocnice.“

Vítězové soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost
za rok 2016:

kategorie „Veřejný sektor“:

1. místo – Fakultní nemocnice Plzeň
2. místo – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
3. místo – Bolevecká základní škola Plzeň

kategorie „Podnikatelský sektor“

  1. místo –  Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.
  2. místo –  Škoda Transportation a.s.
  3. místo – Škoda JS a.s.

Kromě certifikátu obdrželi vítězové také obrazy, malované klienty z Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením a také koš s regionálními potravinami.

Sledujte také videoreportáž ze slavnostního předávání v seriálu Jak žije Plzeňský kraj:

Zdroj: TZ Plzeňského kraje, Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, 8.6.2017, dostupné zde.