Dne 21. ledna 2020 vyhlašuje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 2. ročník „Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2019. Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a nově i mikropodniky, které v roce 2019 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost.

Cenou za společenskou odpovědnost chce hejtmanka kraje Ivana Stráská poděkovat firmám, obcím a společnostem, které se zajímají o své okolí a vytvářejí svým zaměstnancům přátelské prostředí. Letos přibývá nová kategorie pro mikropodniky. „Chceme dát příležitost i malým firmičkám a živnostníkům. Společensky odpovědný přece může být i podnikatel, který pracuje sám na sebe a přitom je pro své okolí velmi prospěšný,“ řekla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská s tím, že úspěch pomůže oceněným se zviditelnit mezi konkurencí, ale také motivovat ostatní.

Přihlášení je velice jednoduché. Na webových stránkách http://www.jaip.cz/cenahejtmanky jsou umístěny přihlášky včetně sebehodnotícího dotazníku. Ocenění je rozděleno do 8 kategorií – Podnikatelské subjekty, Organizace veřejného sektoru, Obce (všechny dle velikosti) a letos nově i mikropodniky do max. 10 zaměstnanců. Přihlášky lze zasílat až do 14. dubna 2020. Poté budou vyhodnoceny a dne 26. května 2020 dojde k slavnostnímu vyhlášení oceněných v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. „Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity, ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí,“ uvedla Michaela Novotná, ředitelka JAIP o.p.s. – partnerské organizace ocenění.