Dne 26. listopadu 2020 uspořádalo Sdružení českých spotřebitelů, z.ú (SČS) za účasti přednášejících z řad státní správy, businessu i zástupců spotřebitelů odbornou konferenci na téma budování odpovědného a důvěryhodného prostředí pro široké uplatnění umělé inteligence mezi spotřebiteli.

Konferenci bylo možné sledovat prostřednictvím kanálu YouTube.

Konference se konala za finanční podpory Rady kvality ČR.

Tisková zpráva

Záznam z konference

Výsledky ankety „Umělá inteligence a spotřebitel“

Sdružení českých spotřebitelů