Na českém trhu působí mnoho domácích výrobců nábytku, kteří často čelí nekvalitní zahraniční konkurenci. Asociace českých nábytkářů proto od roku 2006 uděluje značku kvality Česká kvalita – Nábytek, která má spotřebitelům pomoci se v široké nabídce vyznat. „O jejím udělení nebo neudělení rozhoduje nezávislá komise složená z odborníků,“ řekl v rozhovoru CNN Prima NEWS Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů, která je správcem zmíněné značky.

Značka Česká kvalita – Nábytek je na tuzemském trhu již 15 let a je součástí programu Česká kvalita, nad kterou má záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Česká kvalita – Nábytek zaručuje spotřebiteli, že zakoupené zboží nebo vybraná realizační firma prošly náročným hodnocením a testy kvality provedenými nezávislou třetí stranou.

„Značka vznikla jako reakce některých výrobců nábytku na to, jak se hned v 90. letech začaly objevovat různé typy nábytku, které byly nesmírně nekvalitní, a nejvíce tím byl poškozen zákazník,“ řekl v rozhovoru CNN Prima NEWS Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů, která je správcem značky.

Pomáháme lidem orientovat se na trhu

Výrobce, který žádá o udělení certifikátu kvality, musí nábytek nechat testovat v nezávislé akreditované zkušebně, kde se podrobuje celé řadě kritérií a požadavků. Značku Česká kvalita – Nábytek je možné získat jak pro výrobky, tak pro služby, ale i celé výrobkové řady. „Spotřebitel získává především jistotu, že si kupuje výrobek, kterým se někdo zabýval co do bezpečnosti, kvality a užitných vlastností, ale že se také zabýval tím, jak je řešena případná reklamace. A v případě nábytku to vůbec nejsou zanedbatelné benefity,“ dodal Lukeš. Aktuálně jsou tak značkou Česká kvalita – Nábytek označeny stovky až tisíce výrobků.

Podle Lukeše nábytek patří mezi ten typ zboží, kde je pro spotřebitele ztížená orientace v tom, co je a co není kvalitní výrobek. „V obchodě může například sedačka vypadat elegantně, ale když není kvalitní, často bývá po půl roce či roce používání na hranici své životnosti. V těchto případech se pár ušetřených tisícovek skutečně nevyplatí,“ řekl tajemník Asociace českých nábytkářů.

Nábytek, který nese značku Česká kvalita – Nábytek, lze na trhu najít i na plochách velkých nábytkářských řetězců, byť tam nemusí být hojně zastoupen. „Většina takových výrobků je ale prodávána formou různých studií nebo menších specializovaných obchodů. Často se jedná přímo o prodejny samotných výrobců,“ vysvětlil Tomáš Lukeš.

Zákazníci na kvalitu slyší

Značka Česká kvalita – Nábytek je Asociací českých nábytkářů udělována na dva roky. Po této době musí dojít k recertifikaci. Neznamená to však, že když výrobce značku získá, tak má na dva roky takzvaně vystaráno a nemusí se o kvalitu své produkce nijak starat. „V průběhu těchto dvou let dochází k průběžnému sledování spokojenosti zákazníků. Ti nás i v případě jakéhokoli problému kontaktují a my to promptně řešíme s výrobcem. A případně to řešíme velmi nekompromisně,“ zdůraznil Lukeš.

Nakolik čeští spotřebitelé při výběru nábytku skutečně hledí na označení Česká kvalita – Nábytek ale Tomáš Lukeš neprozradil. Podle něho to vědí nejlépe přímo výrobci. „Víte, tohle je konkurenční boj a nikdo nebude říkat svému sokovi ,tohle si udělejte, to nám pomáhá‘. Výrobci jsou s tím velmi opatrní, ale určité reakce, že ta značka u řady zákazníků hraje roli, máme,“ uzavřel tajemník Asociace českých nábytkářů.

Rozhovor vznikl v rámci online pořadu „Českou kvalitu nenahradíš“.

Celý rozhovor můžete najít zde: https://cnn.iprima.cz/udelenim-znacky-garantujeme-kvalitu-i-bezpecnost-rika-tajemnik-nabytkarske-asociace-32493