Rozhovor Archives

Pandemie ustupuje, IKEA pomáhá i nadále

Ze dne na den musela IKEA při propuknutí koronavirové krize uzavřít své obchodní domy, které jsou hlavním pilířem jejího byznysu. V těžkém období podporovala nejen své zaměstnance, ale i ohrožené komunity.  Komunikovala s Vládou České republiky a po uklidnění situace se rozhodla vrátit státní podporu. „Do budoucna hledíme s optimismem,“ říká Jan Herec, lídr Public Affairs IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Co pro IKEA znamenalo uzavření obchodních domů při propuknutí pandemie koronaviru?

Po zavření našich obchodních domů jsme museli ze dne na den dočasně opustit náš tradiční cash and carry prodej a všechny síly vrhnout do online prodeje. V podstatě během několika hodin jsme naše obchodní domy přestavěli na distribuční centra. Počet zákazníků nakupujících online se zvýšil o 260 procent v porovnaní se srovnatelným obdobím před uzavřením obchodních domů. Prodávali jsme kolem 16 000 výrobků denně. Velká část zaměstnanců se podílela na tom, aby všechny objednávky online byly vyřízeny co nejlépe a nejrychleji. Všichni odvedli velký kus práce.

Pandemie zvedla vlnu velkou solidarity, jak pomáhala IKEA v těchto těžkých časech?

Ihned na počátku krize jsme si uvědomili, co chceme dělat.  Rozhodli jsme se pomoci tam, kde to v danou chvíli bylo nejvíce potřeba. Na okamžitou pomoc jsme vyčlenili částku 10 milionů Kč. Kontaktovali jsme proto krizové štáby měst a nemocnice a jednoduše se jich zeptali, kde jako IKEA můžeme pomoci. V první fázi jsme poskytli několik kilometrů našich látek na šití roušek. Jak pandemie postupovala, rozhodli jsme se podpořit několik nemocnic. Příkladem může být Motol nebo IKEM. V Motole jsme pomohli se zařízením odpočinkové zóny pro zdravotníky, kteří pracovali v podstatě v nepřetržitých službách. Celkem jsme zde darovali na 150 postelí, povlečení a dalších našich výrobků.

Spolupracovali jste během pandemie i s Vládou České republiky nebo dalšími státními orgány?

S Vládou České republiky jsme vedli dialog. Jedním z diskutovaných témat byl náš interní manuál a hygienické principy, který jsme vytvořili i na základě zkušeností z jiných trhů. Jsme rádi, že se manuál setkal s pozitivním ohlasem ze strany vlády.

Jak vám pomohla státní podpora?

Během pandemie, kdy bylo více než 70 % našich obchodních domů po celém světě uzavřeno, včetně těch v České republice, se budoucnost zdála být nejistá. Rozhodli jsme se s pokorou přijmout štědrou podporu Vlády České republiky, která nám pomohla zabezpečit platy pro naše zaměstnance. Díky již obdržené státní pomoci za měsíc březen v celkové výši 7 725 986 Kč pro 1095 zaměstnanců jsme byli schopni zajistit plnou zaměstnanost a splnit tak naši prioritu – udržet si všechny zaměstnance tak dlouho, jak to bude možné, což se nám podařilo.

Nakonec se ale IKEA rozhodla státní podporu vrátit. Proč?

Vzhledem k tomu, že se pandemie dostává do nové fáze, ve které probíhá pozvolné znovuotevření globální ekonomiky, naši zaměstnanci se mohli vrátit do práce i v České republice. V období, kdy byly naše obchodní domy zavřené, také mnoho našich zákazníků zvolilo on-line nákup, který nám tak zajistil vyšší obrat, než jsme původně očekávali. Také bylo možné zachovat službu typu Klikni a vyzvedni a další bezkontaktní možnosti nákupu. Ve světle těchto skutečností a s optimistickým výhledem do budoucna jsme se rozhodli s velkou pokorou vrátit státní podporu za březen a nevyužít státní pomoci za měsíc duben. Toto rozhodnutí souvisí také s naší dlouhodobou snahou o nezávislost. Snažíme se svůj provoz financovat výhradně z vlastních zdrojů, to je také jeden z důvodů, proč jsme nikdy nevstoupili na burzu.

Pandemie začíná ustupovat, končí tím i vaše pomoc komunitám?

Pandemie sice doufejme končí, nicméně ohrožené skupiny potřebují pomoc i nadále. V tuto chvíli jsme se rozhodli zaměřit se na matky samoživitelky. Jsou jednou z nejohroženějších skupin, jsou závislé pouze na jednom příjmu. Rozhodli jsme se proto oslovit přes 300 rodin samoživitelek a samoživitelů a pomoci jim s nákupem základních potřeb pro domácnost, které si rodiny měly možnost vybrat. Někdy se jednalo o povlečení, postel nebo například hračky, které rozvíjí kreativitu malých dětí. V následujících měsících budeme v různých formách komunitní pomoci aktivně pokračovat tak, abychom pomáhali plnit vizi IKEA, tedy vytvořit lepší život pro mnoho lidí.

Změny a priority Rady kvality ČR v rozhovoru s jejím 1. místopředsedou Pavlem Vinklerem

Funkci 1. místopředsedy Rady kvality ČR převzal v červenci 2019 Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Pane místopředsedo, jaké změny se v rámci Rady kvality pod novým vedením udály?

V úvodu je třeba říci, že vedení Rady kvality doznalo změn nejen na funkci 1. místopředsedy, ale i předsedy Rady kvality. Zároveň s personálními změnami jsme konsolidovali oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které od roku 2019 převzalo správu veškerých aktivit Rady kvality. V rámci obsahové náplně působení nového vedení Rady kvality je třeba zmínit zajištění hodnocení Národních cen kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost, Cen hejtmana za společenskou odpovědnost a odborných akcí pořádaných odbornými sekcemi Rady kvality. Jako třešničku na dortu bych uvedl Slavnostní večer k předávání Národních cen kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost, který byl spojen s předáním ocenění v rámci Programu Česká kvalita a Národní konferenci CSR s názvem „Společenskou odpovědností a kvalitou k udržitelnosti“, které byla poprvé propojena s problematikou kvality. Největší změny pak proběhly na konci roku, kdy Rada kvality na svém 70. zasedání v prosinci 2019 na základě návrhu MPO odsouhlasila novou strukturu odborných sekcí a nová pravidla financování v rámci rozpočtu Rady kvality.

Můžete více přiblížit novou strukturu odborných sekcí?

Nová struktura odborných sekcí vyplynula z potřeby zefektivnění činnosti odborných sekcí Rady kvality ČR tvořících její odborné zázemí a byla vytvořena na základě mnoha bilaterálních jednání a zasedání předsednictva RK ČR, přičemž avizovaným cílem bylo zahrnutí všech problematik řešených v rámci dosavadních 16 odborných sekcí. Je třeba zdůraznit, že žádné téma jsme neopustili a naopak jsme Radu kvality obohatili o nové téma rodinných podniků. Nová struktura zahrnuje 6 sekcí:

  • Kvalita v průmyslu (vč. obranného a bezpečnostního průmyslu), stavebnictví, energetice a dopravě
  • Kvalita v obchodě, cestovním ruchu, výrobcích, službách a ochrana spotřebitele
  • Kvalita ve veřejném sektoru
  • Kvalita a udržitelný rozvoj
  • Infrastruktura kvality
  • Kvalita v rodinném podnikání

V čem spočívají nová pravidla financování v rámci rozpočtu Rady kvality?

Chceme vytvořit lepší podmínky pro rozvoj věcných agend v rámci aktivit odborných sekcí. Rada kvality vyšla vstříc požadavkům vzešlým z odborných sekcí a od partnerů v nich sdružených na rozšíření způsobilých výdajů financovaných Radou kvality s cílem podpořit další aktivity sekcí.  Budeme tedy financovat výdaje na nájem a zajištění technického zabezpečení konferencí a seminářů, na marketingové materiály k těmto akcím, důležitá bude participace Rady kvality na financování podpůrných analýz a studií, chceme rovněž podpořit konkrétní projekty v oblasti kvality a společenské odpovědnosti zaměřené zejména na malé podnikatele a živnostníky.

Jaké jsou priority Rady kvality na rok 2020?

Jednou z priorit roku 2020 je bezesporu nová Národní politika kvality a CSR na roky 2021 a následující, do které je třeba promítnout nové strategické dokumenty. Na základě současného vývoje je dalším z úkolů příprava návrhu nových ocenění v rámci Národních cen kvality tak, aby byla v souladu se současnými trendy a zejména strategií Czech Republic – The Country for the Future. Stejně jako v loňském roce je třeba zajistit hodnotitele pro programy Národní politiky kvality a Cen hejtmana za CSR. Předání ocenění v Programu Česká kvalita bychom rádi spojili s uspořádáním speciálního Dne s českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Významným úkolem je i zajištění slavnostního večera spojeného s předáváním ocenění v rámci Národních cen kvality. Musíme rovněž více podpořit marketing kvalitních českých výrobků, připravujeme i nové webové stránky Národního informačního portálu CSR a kvality narodniportal.cz. Hodně si slibujeme od nových odborných sekcí, které připraví konkrétní aktivity, které musíme efektivně provázat se zmiňovanou strategií Czech Republic – The Country for the Future a připravovanou Hospodářskou strategii ČR.

Děkuji za rozhovor.