TOP Odpovědná firma rozdala 19. října na galavečeru v pražské La Fabrice ocenění za nejvýznamnější projekty v oblasti trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Titul TOP Odpovědná firma roku za nejlepší strategii v hlavní kategorii pro velké firmy získala společnost KPMG Česká republika. Nejlepší strategií roku v kategorii TOP Odpovědná malá firma, ceně společnosti Plzeňský Prazdroj, se stalo ZOD Brniště. 

V  tematické kategorii Pracoviště budoucnosti 2016, ceně společnosti Microsoft, se stal projektem roku program O2 Czech Republic – EXPERTS AS TRAINERS, který přináší inovativní recept na pěstování talentů mezi vlastními pracovníky. V kategorii Nejangažovanější zaměstnanci si ocenění odnesla společnost IBM Česká republika, jejíž snahou je zapojit zaměstnance – experty – do podpory veřejně prospěšného sektoru. Titul Leader v životním prostředí 2016, cenu společnosti Tetra Pak ČR, obdržela VEOLIA Česká republika za podporu biodiverzity. V kategorii Společensky prospěšný projekt 2016 pak byla oceněna společnost SANOFI a její „STK pro chlapy“. Uznání za společensky prospěšný projekt v oblasti médií obdržela i Česká televize, a to díky adopci oblíbených pořadů, které pomáhají neziskovým organizacím získávat potřebné finance. Cenu společnosti GSK v kategorii Diverzita 2016 získal Vodafone Czech Republic. Odborná porota ocenila, že Vodafone podporuje rozmanitost na pracovišti jako své strategické téma a zaměřuje se na všechny skupiny, včetně LGBT komunity.

Cenu pro malou firmu za dlouhodobý přínos CSR v ČR získala společnost Allen & Overy ČR. O speciálních kategoriích TOP Odpovědná firma 2016 – Cena veřejnosti vydavatelství  EconomiaTOP Odpovědný leader 2016 se rozhodovalo na základě nominací čtenářů ihned.cz. Odborná porota poté ocenila společnost Bamboolik a Odpovědným leaderem roku se stal Jan Žůrek, řídící partner KPMG Česká republika v letech  2010-2016. Zlaté ocenění ve speciální kategorii Odpovědný reporting obdrželi KPMG Česká republikaPlzeňský Prazdroj.

Nezávislí porotci letos vybírali z více než 100 strategií a projektů od zhruba 70 přihlášených firem. „Nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: hodnotový posun a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat. Velice nás těší, že právě veřejná diskuze nad těmito tématy přináší další možnou inspiraci, jakým směrem lze v budoucnu v České republice posouvat hranice CSR aktivit,“ doplňuje Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy.

Slavnostního předání cen se zúčastnil ministr financí Andrej Babiš, místopředseda PSP ČR Petr Gazdík, Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v České republice, Simeone Zikmundová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomicko-provozní MMR, náměstek ministra průmyslu pro sekci podnikání, digitální ekonomiky a ochrany spotřebitele Karel Novotný, Jan Záluský – vedoucí redakce speciálních projektů Economia a další představitelé nejvýznamnějších tuzemských podniků.