Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, sdružující přes 2 600 měst a obcí. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.

Kontakt: Jindra Tužilová, email: tuzilova@smocr.cz