Ve středu 22. února proběhla v Praze na Novotného lávce tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

Sekce byla zaměřená na zdůraznění kvality měst a významu strategického plánování a řízení nejen z pohledu národních institucí a také zprostředkovala postoj a zkušenosti konkrétních členů sítě Zdravých měst. Zájem o problematiku se napříč městy a obcemi zvyšuje, což také dokázala vysoká návštěvnost akce. Na sekci bylo přihlášeno více než 60 aktivních posluchačů.

Program byl vskutku nabitý a byl rozdělen do tří hlavních tematických okruhů, kde vystoupilo celkem 12 prezentujících z řad národních institucí, zájmových sdružení, či samotných zástupců měst a obcí.

V prvním dopoledním bloku Udržitelný rozvoj a kvalita vystoupila Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace EU fondů a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj, která celou akci zahájila prezentací na téma Podpora strategické práce ve veřejné správě. Implementaci strategického rámce „Česko 2030“ představila Anna Kárníková, ředitelka odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Na závěr úvodního bloku vystoupil Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, který v krátkosti představil služby asociace a aktuální projekty. Tomáš Hák z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy doplnil informace ohledně nové příručky NSZM Metodika hodnocení udržitelného rozvoje měst, která zprostředkovává jedinečnou možnost provést vstupní analýzu obcím a městům, podle současných metod hodnocení kvality.

Následoval blok praktických ukázek. Novou službu NSZM „Portfolio“  – integrace systémů řízení kvality – představil Roman Fišer, odborný konzultant NSZM. Tajemnice MěÚ Benešov Miluše Stibůrková prezentovala konkrétní postup integrace systémů řízení kvality na benešovském úřadě, za což si město vysloužilo tzv. kulaté razítko jako ocenění „Dobré praxe“, které tajemnice v závěru převzala. S příklady dobré praxe pokračoval také Jaroslav Klusák, energetický manažer Litoměřic, který vysvětlil a popsal integraci a význam pasportu nemovitostí jako transparentní nástroj správy majetku města. Město Litoměřice si také vysloužilo ocenění „Dobré praxe“. Praktické ukázky završila svou prezentací Dana Beková, ředitelka sekce pro projekty a zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí, která zdůraznila význam meziobecní spolupráce, na kterou je zaměřen aktuální projekt svazu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráci (CSS).

Neméně významnou část sekce tvořila vystoupení zástupců ministerstev, kteří reprezentovali postoj národních institucí k celé problematice. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, představil roli Ministerstva vnitra v podpoře řízení kvality územní veřejné správy. Jiří Kárník ze stejného resortu se rozpovídal o nejnovějších aktivitách v oblasti E-governmentu. Závěrečný blok byl věnován aktualitám v oblasti financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které představili Lenka Švejdarová, Ministerstvo vnitra a pan Krátký z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Více o akci a veřejně dostupné prezentace lze nalézt zde.