Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Cílem konference je poskytnout prostor pro konstruktivní sdílení zkušeností s proaktivním přístupem ke společenské odpovědnosti (CSR) a vzájemné výměně dobrých praxií, které přispívají k udržitelnému rozvoji.

Registrace probíhá do 6. 11. 2015 vyplněním on-line formuláře na adrese:

http://www.qualiform.cz/seminare/spolecenska-odpovednost-ve-vsech-oblastech-lidske-cinnosti.htm

Témata

  • Praktické uplatňování CSR, zkušenosti se systémovým pojetím CSR v organizacích
  • Spolupráce veřejného sektoru se soukromým sektorem při prohlubování CS
  • Zkušenosti sociálních podnikatelů, úspěšné projekty podpory technického a učňovského vzdělávání
  • Vyhlášení vítězů Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost