Dne 23. dubna 2018 se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu setkání Platformy zainteresovaných stran Společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Jednání Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti organizací zahájil Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu. Informoval účastníky o aktuálních změnách v oblasti CSR, ke kterým došlo od ledna 2018 – Platforma CSR bude organizována Odborem podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO, Newsletter nově vydává rovněž výše zmíněný odbor. Národní portál k CSR www.narodniportal.cz je nyní pod správou MPO, v těchto dnech probíhá systémové řešení nové podoby a umístění portálu, jehož cílem je mj. zvýšení návštěvnosti a zajištění bezpečnosti.
Na setkání Platformy zainteresovaných stran CSR prezentoval Miroslav Svoboda z Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR, resp. veřejné on-line konzultace „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“, která probíhala od poloviny prosince 2017 do konce března 2018. Z průzkumu vyplynulo, že se 80 % subjektů zabývá CSR a více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR.
Ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pavel Vinkler, seznámil účastníky setkání s postupem příprav návrhu nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023“ včetně časového harmonogramu. V souladu s usnesením vlády č. 49 ze dne 25. ledna 2016 předloží MPO materiál do vlády do 30. září 2018. Stěžejní částí setkání byla diskuse členů Platformy zainteresovaných stran CSR nad návrhem nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023“. Podrobně byly prodiskutovány všechny kapitoly návrhu nového národního akčního plánu včetně navržených aktivit. Účastníci Platformy CSR měli zajímavé podněty zejména k oblastem vzdělávání a veřejné zakázky. Vznesené náměty budou dle zvážení dále využity.
Prezentace ,,Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR“ a návrhu nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023” jsou přiloženy zde:

Návrh NAP organizací v ČR na léta 2019-2023

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR