Sdružení pro oceňování kvality (dále též SOK) je nevládní a nezisková organizace. Společným cílem všech členů SOK je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb a ochrana spotřebitele. Členy SOK jsou rozhodující podnikatelské svazy a sdružení působící v České republice. Na aktivitách SOK se podílejí i další organizace a firmy, které působí v oblasti kvality, zkušebnictví, výroby, služeb a vzdělávání na celém území ČR.

Kontakt: Dalibor Matušinský , email: matusinsky@sokcr.cz