Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, a to pomocí vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb. Osoby se zdravotním postižením podporujeme v sociálním a pracovním začleňování, nabízíme jim kariérové poradenství a vzdělávací programy, zprostředkováváme kontakt s personálními agenturami nebo přímo se zaměstnavateli.

Kontakt: Petra Ševčíková, email: petra.sevcikova@centrumandragogiky.cz