Rada Kraje Vysočina vyhlásila další v pořadí třetí ročník regionální soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

„Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti. Do soutěže se mohou opět přihlásit všechny soukromé subjekty a organizace veřejného sektoru i obce působící na území nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje Vysočina,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Staráte se pečlivě o své kolegy a zaměstnance, pomáháte svému okolí? Získejte ocenění společensky odpovědné organizace a staňte se vzorem pro ostatní!

Přihlášky Kraj Vysočina přijímá až do konce ledna 2018.

Regionální soutěž je rozdělena do kategorií:

a) soukromý sektor:

  • zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců,
  • zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,

b) veřejný sektor:

  •  obce,
  • ostatní.

Mezi úspěšnými firmami loňského ročníku figurovali např: SPORTEN, a.s., HBH odpady s.r.o., Rodinný pivovar BERNARD a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., FRAENKISCHE CZ s.r.o., ICOM transport a.s., Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola Třebíč, příspěvková organizace, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava, Město Třebíč, Město Žďár nad Sázavou, Město Humpolec.

LOS_ (125)_vetší

Podkladové materiály pro přihlášení do soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost jsou zde.

Zdroj: TZ Rada kraje vyhlásila další ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, Krajský úřad Kraje Vysočina , online, 31.10.2017, dostupné zde.