Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Česká kvalita

Program Česká kvalita

Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality.Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002

Aktuálně je v programu 23 značek kvality.

Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

Základním principem Programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku – že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

Dalším z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do Programu Česká kvalita, je rovněž ověřená způsobilost výrobce/poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů.

Seznam značek a správců programu Česká kvalita
Značka Správce
CZECH MADE Česká společnost pro jakost
Ekologicky šetrný výrobek/služba CENIA
Bezpečná a kvalitní hračka TZÚS, s.p.
Bezpečné hračky ITC Zlín
Česká kvalita – Nábytek Asociace českých nábytkářů
Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu
QZ – Zaručené kvalita SOTEX GINETEX CZ
Práce postižených Nadační fond pro podporu osob se ZP
Zdravotné nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě “ŽIRAFA” Česká obuvnická a kožedělná asociace
APEK – certifikovaný obchod Apek certifikovaný obchod
SZUTEST – Product tested Strojírenský zkušební ústav, s.p.
HORECA Select MAKRO
ESČ Elektrotechnický zkušební ústav
Kvalitní a bezpečná montáž Elektrotechnický zkušební ústav
CG GAS, s.r.o.
Certifikované služby IT Elektrotechnický zkušební ústav
Hřiště – Sportoviště – Tělocvična – Ověřený provoz Kabinet pro standardizaci, o.p.s.
Značka kvality v sociálních službách Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR
ITC certifikovaná kvalita ITC Zlín
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace AVPO ČR
Diamantová liga kvality SOCR a MPO
Komfortní obuv Česká obuvnická a kožedělná asociace
Životnost Plus Sdružení českých spotřebitelů

Spotřebitelé

usneseni-vlady-c-685-2002-sb-o-programu-ceska-kvalita

zasady-programu-ceska-kvalita

statut-rv-programu-ceska-kvalita

žádost-o-registraci-do-programu-ceska-kvalita