Jedním z hlavních bodů 73. zasedání Rady kvality ČR, které se uskutečnilo z bezpečnostních důvodů vyvolaných pandemií COVID-19 online 16. září 2020, byla informace k dalšímu vývoji webových stránek www.narodniportal.cz.

„Pod novým názvem Oficiální portál Rady kvality ČR a rozšířeným obsahem by tento web měl být ve spolupráci s provozovateli portálu pro podnikání a export BusinessInfo spuštěn do konce října 2020“, uvedl 1. místopředseda Rady kvality ČR Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., který jednání řídil.

Dalším bodem jednání byla informace o průběhu mediální kampaně s cílem podpořit Program Česká kvalita, která je realizována ve spolupráci MPO a Řídícího výboru Programu Česká kvalita. V rámci kampaně by měli být podpořeni držitelé značek kvality např. formou prezentace na webových stránkách, referenčních videí, TV pořadů, informací v rádiích a článků na sociálních sítích. Předseda Řídícího výboru Libor Dupal informoval o přípravě akce Den s Českou kvalitou, která by se měla uskutečnit v listopadu 2020.

Členové Rady byli dáli informováni o průběhu realizace Národních cen kvality a Národních cen za CSR, která probíhá dle schváleného harmonogramu. V rámci sestavování hodnotitelských týmů proběhla online schůzka s hodnotiteli o aktuálním stavu a podmínkách hodnocení.

Rada kvality ČR na svém zasedání schválila k finanční podpoře dalších 11 projektů předložených odbornými sekcemi Rady kvality ČR, které zahrnují odborné akce (konference, kulaté stoly, semináře), propagaci těchto akcí, studie a analýzy a hodnocení soutěží v oblasti kvality. Některé ze schválených akcí přímo reagují na současnou situaci způsobenou pandemií koronaviru.

V neposlední řadě byli účastníci jednání informování o přípravě strategického dokumentu Národní politika kvality na roky 2021-2030, na jehož vytváření se budou Rada kvality ČR a její odborné sekce v následujících týdnech aktivně podílet.