Ve středu 17. 3. 2021 proběhlo formou videokonference 75. zasedání Rady kvality ČR, které schválilo konkrétní opatření k podpoře kvality v ČR a CSR v roce 2021. Jednání Rady řídil 1. místopředseda Pavel Vinkler.

V úvodu zasedání byly představeny a schváleny členy Rady návrhy nových žádostí o finanční podporu projektů odborných sekcí Rady kvality. Předkladatelé podali celkem 26 žádostí, které se týkaly zejména pořádání odborných akcí v podobě konferencí, seminářů, kulatých stolů a workshopů a dále přípravy odborných publikací a analýz.

Dalším bodem jednání byla rekapitulace hodnocení Národních cen kvality za rok 2020. Bylo konstatováno, že i přes současnou situaci ovlivněnou pandemií koronaviru proběhly všechny činnosti dle schváleného harmonogramu a zasedání JURY začátkem února schválilo oceněné subjekty, které převezmou ocenění dne 19.5.2021 na slavnostním vyhlášení.

Velkou výzvou pro rok 2021 bude zajištění nového ročníku hodnocení Národních cen kvality, neboť by do hodnocení (zejména programů START PLUS a EXCELENCE) měl být implementován nový model hodnocení EFQM.  Členové Rady byli informování o momentálním stavu příprav, které spočívají zejména v potřebné aktualizaci a úpravě dosavadních dokumentů dle nových podmínek.

V další části jednání byla prezentována Výroční zpráva Programu Česká kvalita za rok 2020.  „V roce 2021 dojde k posílení marketingové podpory Programu, zejména prostřednictvím médií“, uvedl Pavel Vinkler a představil další záměry zacílené na propagaci značek české kvality.

Zástupci odborných sekcí Rady kvality poté odprezentovali činnost svých sekcí v roce 2020 a plány činnosti na rok 2021. Následně byli členové Rady kvality informování o probíhající přípravě dokumentu Národní politika kvality na léta 2021-2030.

Členové Rady během jednání schválili i personální změny, týkající se nových členů Rady kvality za Ministerstvo obrany ČR (Matěj Novák) a Ministerstvo dopravy (Václav Kobera) a nové předsedkyně odborné sekce Kvalita a udržitelný rozvoj (Šárka Janků).