Jedním z hlavních bodů 72. zasedání Rady kvality ČR, které se uskutečnilo 30. června 2020 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu byla otázka dalšího vývoje programů Národní cena kvality ČR a Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací.

„Na stole bylo několik variant a členové Rady se vyslovili pro uskutečnění soutěže s posunutým harmonogramem o cca tři měsíce, což znamená, že vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne v únoru 2021“ uvedl 1. místopředseda Rady kvality ČR Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., který celé zasedání řídil. Rada kvality ČR se vyslovila i pro ocenění firem, které se příkladně vypořádaly s důsledky koronavirové pandemie.

Dalším bodem jednání bylo představení mediální kampaně s cílem podpořit Program Česká kvalita. Tato kampaň je připravována ve spolupráci ministerstva a Řídícího výboru Programu Česká kvalita. Kampaň bude mj. zahrnovat prezentace českých výrobců formou TV pořadu, články v odborných periodikách a na sociálních sítích. Významnou letošní akcí bude zejména Den s Českou kvalitou, který se uskuteční 3. listopadu 2020 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Rada kvality ČR na svém zasedání schválila k finanční podpoře 28 projektů předložených odbornými sekcemi Rady kvality ČR, které zahrnují odborné akce (konference, kulaté stoly, semináře), propagaci těchto akcí, studie a analýzy a hodnocení soutěží v oblasti kvality.