Ve středu 7. 12. 2022 se uskutečnilo 81. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu, zahájil 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

členové Rady kvality ČR, zleva: Růžena Petříková (místopředsedkyně), Miroslav Svoboda, Pavel Vinkler (1. místopředseda), Alexander Šafařík-Pštrosz (místopředseda), Elena Stibůrková, Jan Wiesner a Libor Dupal

V úvodním bodu jednání shrnul Pavel Vinkler formou prezentace aktivity Rady kvality ČR za rok 2022, včetně plánů do roku 2023. Konstatoval, že rok 2022, zejména podzimní období, bylo bohaté na akce, které Rada kvality ČR buď přímo organizovala nebo je podpořila. Mj. proběhlo vyhlášení Národních cen ČR za rok 2021 (přesunuté z důvodu pandemie COVID-19) a za rok 2022, předání osvědčení novým držitelům značek v Národním programu Česká kvalita v rámci Dne s Českou kvalitou či 6. Národní konference kvality a společenské odpovědnosti. Rada kvality ČR se také podílela na regionálním ocenění v podobě Cen hejtmana za CSR, které se v roce 2022 udílelo ve čtyřech krajích ČR. Dále pokračovala mediální podpora značek v Národním programu Česká kvalita ve spolupráci se CNN Prima News Českou kvalitu nenahradíš a Českou televizí Toulky Českem budoucnosti. Podpořeny byly i další projekty odborných sekcí Rady kvality v podobě konferencí, seminářů, publikací či studií. Veřejnost byla o aktuálním dění v oblasti kvality a CSR pravidelně informována prostřednictvím Oficiálního portálu Rady kvality ČR, Newsletteru CSR a sociálních sítí MPO.

Další bod jednání byl věnován aktivitám v rámci Národního programu Česká kvalita. David Kubla, zástupce sekretariátu programu, seznámil členy Rady kvality ČR s plánovanými aktivitami na podporu Národního programu Česká kvalita, jak ze strany sekretariátu programu a Rady kvality ČR, tak i ze strany správců jednotlivých značek.

Jedním z plánovaných počinů v roce 2023 by mělo být vydání Příručky určené pro správce a držitele značek v Národním programu Česká kvalita, které jim přiblíží možnosti využití marketingových aktivit pro propagaci značky“, připomenul v následné diskusi Pavel Vinkler.

V dalším průběhu jednání bylo předloženo a schváleno čerpání rozpočtu Rady kvality na rok 2022. Členové Rady kvality ČR poté schválili finanční podporu vybraných projektů odborných sekcí Rady kvality ČR na rok 2023.

V následující části jednání byly představeny návrhy marketingových aktivit, týkajících se Národních cen ČR, které by měly být vyhlášeny 1. 3. 2023. V závěru jednání členové Rady kvality ČR schválili nové termíny jednání Předsednictva Rady kvality ČR a Rady kvality ČR a dalších významných akcí pořádaných Radou kvality ČR v roce 2023.  

členové a zástupci členů Rady kvality ČR, zleva: Jan Wiesner, Libor Dupal, David Kubla, Elena Stibůrková, Lenka Švejdarová, Martin Dvořák, Jan Prokš a Daniel Hájek