Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

První ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje dne 15. prosince 2015 převzali ocenění vítězové historicky prvního ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, kterou Ústecký kraj společně s krajskou tripartitou Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR-ÚK)  a Radou kvality České republiky vyhlásili letos v květnu. Ústecký kraj se tak stal pátým krajem, který toto ocenění uděluje. Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 23 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru.

Vítězové všech čtyř kategorií převzali cenu z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, společně s diplomem obdrželi dárkový koš regionálních potravin, který věnovala Okresní agrární komora Most. V kategorii podnikatelský sektor  – zaměstnavatelé do 250 zaměstnanců zvítězila společnost AGC Flat Glass Czech, mezi malými a středními firmami hodnotící komise zvolila chomutovskou společnost HIT OFFICE. V kategorii veřejný sektor byla nejlépe ohodnocena Fakulta Sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a mezi obcemi statutární město Chomutov.

„Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Proto se také rozhodl udělovat každoročně Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých povinností“, sdělil v úvodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 „V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu, v této oblasti jsou nebo by měly být vzorem ostatním, dostávají národní či mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především vlastního kraje a okolí,“ dodala k důvodům vyhlášení Ceny Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK.

Ideou Ceny však není ocenit pouze vítěze soutěže, ale všechny regionální subjekty, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti. Čestná uznání tak všem zúčastněním předal Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci, zastupitel Ústeckého kraje.

Za Radu kvality zhodnotil průběh soutěže její místopředseda Zdeněk Vorlíček, který vzhledem k vysoké účasti a zastoupení subjektů ve všech čtyřech kategoriích nazval Ústecký kraj příznačně „skokanem roku v rámci meziregionálního srovnání“, poděkoval a pogratuloval všem soutěžícím za jejich společenský přínos.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Více informací na www.CSRportal.cz

V závěru vyhodnocení prvního ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost byl slavnostně vyhlášen druhý ročník, a to podpisem Memoranda o spolupráci k Ceně Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost mezi Ústeckým krajem, Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.

podepsání

Zdroj: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tisková zpráva