Na Krajském úřadě Ústeckého kraje dne 15. prosince 2015 převzali ocenění vítězové historicky prvního ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, kterou Ústecký kraj společně s krajskou tripartitou Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR-ÚK)  a Radou kvality České republiky vyhlásili letos v květnu. Ústecký kraj se tak stal pátým krajem, který toto ocenění uděluje. Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 23 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru.

Vítězové všech čtyř kategorií převzali cenu z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, společně s diplomem obdrželi dárkový koš regionálních potravin, který věnovala Okresní agrární komora Most. V kategorii podnikatelský sektor  – zaměstnavatelé do 250 zaměstnanců zvítězila společnost AGC Flat Glass Czech, mezi malými a středními firmami hodnotící komise zvolila chomutovskou společnost HIT OFFICE. V kategorii veřejný sektor byla nejlépe ohodnocena Fakulta Sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a mezi obcemi statutární město Chomutov.

„Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Proto se také rozhodl udělovat každoročně Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých povinností“, sdělil v úvodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 „V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu, v této oblasti jsou nebo by měly být vzorem ostatním, dostávají národní či mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především vlastního kraje a okolí,“ dodala k důvodům vyhlášení Ceny Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK.

Ideou Ceny však není ocenit pouze vítěze soutěže, ale všechny regionální subjekty, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti. Čestná uznání tak všem zúčastněním předal Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci, zastupitel Ústeckého kraje.

Za Radu kvality zhodnotil průběh soutěže její místopředseda Zdeněk Vorlíček, který vzhledem k vysoké účasti a zastoupení subjektů ve všech čtyřech kategoriích nazval Ústecký kraj příznačně „skokanem roku v rámci meziregionálního srovnání“, poděkoval a pogratuloval všem soutěžícím za jejich společenský přínos.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Více informací na www.CSRportal.cz

V závěru vyhodnocení prvního ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost byl slavnostně vyhlášen druhý ročník, a to podpisem Memoranda o spolupráci k Ceně Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost mezi Ústeckým krajem, Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.

podepsání

Zdroj: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tisková zpráva