Diamantová liga kvality

Diamantová liga kvality

Ocenění maloobchodních prodejen prokazující přidanou hodnotu pro zákazníka z hlediska nabídky kvalitního zboží a poskytovaných služeb. Společný projekt SOCR ČR a MPO pro soutěžení a následné oceňování prodejen.

Informace o značce Diamantová liga kvality

Přehled držitelů značky

Správce značky je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR