23. září 2020 proběhl v Praze v prostorách Konferenčního centra City kulatý stůl na téma budoucnosti Programu Česká kvalita, jehož hlavním cílem je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit tak značky v ČR sice často používané, ale zavádějící nebo bez vypovídací schopnosti pro spotřebitele. Program Česká kvalita přijala vláda České republiky přitom svým usnesením č. 685 již v roce 2002 a jedním z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do systému Česká kvalita, je také ověřená způsobilost výrobce nebo poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Dnes je takových pro spotřebitele ověřených značek přijato do tohoto programu již celkem 23 a právě jejich správci a další zainteresované strany jako jsou výrobci, spotřebitelé, zkušebny i zástupci státní správy přišli o budoucnosti programu diskutovat se zástupci Řídícího výboru, v čele s předsedou Správní rady Sdružení českých spotřebitelů, Ing. Liborem Dupalem, a zástupci Rady kvality ČR, kterou reprezentoval její 1. místopředseda, Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

Účastníci na této akci pořádané Sdružením českých spotřebitelů, z.ú., která se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky, vyzdvihli trvající význam tohoto programu pro spotřebitele a v závěru přijali i společné prohlášení.

Společné prohlášení účastníků kulatého stolu k budoucnosti Programu Česká kvalita ze dne 23. září 2020

Sdružení českých spotřebitelů