Ve středu 28. června se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskutečnilo setkání členů Platformy zainteresovaných stran CSR.

Na konci loňského roku vydalo Národní středisko podpory kvality „Příručku CSR ve veřejné správě, aneb jak se chovat společensky odpovědně“ (Příručka). Tato publikace vznikla ve spolupráci Rady kvality ČR s Ministerstvem vnitra ČR a několika úřady územní samosprávy jako průvodce a zároveň inspirace úřadům a organizacím veřejné správy při zavádění odpovědných aktivit.

Právě téma CSR ve veřejné správě se stalo nosným pro první letošní setkání členů Platformy zainteresovaných stran CSR (Platforma). Členové měli možnost vyslechnout si vybrané příspěvky dobré praxe a mnoho dalších zajímavých podnětů z oblasti veřejné správy.

Setkání zahájil ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.: „Chtěl bych využít tohoto setkání a rád bych Vás, zkušené odborníky na CSR, požádal o zaslání námětů pro nový akční plán CSR, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Platformu pro CSR považujeme za klíčového partnera při přípravě zmíněného akčního plánu,“. Ředitel úvodním slovem navodil atmosféru a zároveň členy informoval o přípravách nového strategického dokumentu CSR.

Program byl odstartován představením Příručky, kterého se ujala Ing. Lenka Švejdarová z Ministerstva vnitra. Jako první příklad dobré praxe vystoupila Ing. Helena Říhová z Jihomoravského kraj s představením cesty, kterou Jihomoravský kraj od vydání publikace ušel. Rozhodně toho není po málu. Uvést lze například, že kraj zavádí zdraví na úřad, podporuje dobrovolnictví, pomáhá tzv. sendvičové generaci a zasazuje se také o udržení místních tradic.

Následoval příspěvek o přístupu ke společenské odpovědnosti Statutárního města Chomutov, který přednesla Ing. Jarmila Mravcová. Chomutov má ve výčtu odpovědných aktivit také širokou škálu, za povšimnutí rozhodně stojí přístup „učení se z chyb“, kterým si město formuje svou strategii tím správným směrem.

O třetí příklad dobré praxe se podělil Martin Šmíd z Městské části Praha 13, který mimo jiné představil, jak Praha 13 inspiruje školy při zavádění odpovědných praktik prostřednictvím projektu CSR do škol.

Na závěr vystoupila Ing. Danuše Kulhánková ze společnosti Tiché spojení, která se zaměřila na představení bezbariérové komunikace a zajištění nástrojů, kterými lze zajistit dostupnost služeb jakékoli organizace, ať už veřejného nebo soukromého sektoru, bez rozdílu také osobám se sluchovým postižením. Všichni účastníci měli možnost vyzkoušet si, jak tlumočení v praxi vypadá.

Prezentace všech přednášejících si můžete prohlédnout zde.