Předsedkyně Rady kvality České republiky, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková, vyhlásila jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2021.

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Národní ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky. Národní ceny se tak velkou měrou podílejí na naplňování dlouhodobě budované filosofie a koncepce systémového přístupu k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizacích soukromého a veřejného sektoru. Pomáhají těmto organizacím na cestě k excelenci a tím přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky.

21. ročník Národních cen České republiky umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programech EXCELENCE, START a CAF.
  • kategorie Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • kategorie programu START: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • kategorie programu CAF: Digitální stát (veřejný sektor).
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost.
  • kategorie NC ČR za CSR: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

V letošním roce dochází k významné změně v hodnocení Národních cen kvality spojené s implementací Modelu EFQM 2020. V souvislosti s tím se nám podařilo připravit v souladu s plánovaným harmonogramem veškeré potřebné dokumenty, týkající se zejména programů EXCELENCE a START,“ uvedla Silvana Jirotková a vyzvala soutěžící k účasti prostřednictvím videa zde.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Do soutěže o Národní cenu za společenskou odpovědnost se podnikatelé a další organizace mohou přihlásit maximálně jednou za dva roky. Slavnostní předávání všech ocenění je naplánováno na listopad 2021 – měsíc kvality“, doplnil Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Přihlášky je možné podávat do 31. května 2021 (v případě NC za kvalitu v rodinném podnikání do 15. srpna 2021) na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality ČR: sekretariatRKCR@mpo.cz.

Bližší informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2021 naleznete pod příslušnými odkazy:

Národní cena kvality České republiky – program EXCELENCE

Národní cena kvality České republiky – program START

Národní cena kvality České republiky – program CAF

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání