Nevládní organizace podílející se na realizaci NPK