Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje vyhlašuje druhý ročník soutěže Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Staráte se o své zaměstnance, berete ohled na životní prostředí,  pomáháte ve svém okolí? Snažíte se chovat společensky odpovědně? Získejte ocenění společensky odpovědné organizace a staňte se vzorem pro ostatní.

Soutěž je vyhlášena pro podnikatelské subjekty i pro veřejný sektor (obce, školy, úřady, neziskové a příspěvkové organizace, nemocnice apod.), které působí na území Ústeckého kraje.

Podrobné informace o soutěži, přihlášku a dotazník naleznete na webových stránkách Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje zde.

Pro účast v soutěži zašlete vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 30.6.2016 na e-mailovou adresu: mynarikova@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.

Další informace o soutěži a o tématu společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji naleznete zde: www.csrportal.cz,  www.kr-ustecky.cz.