Ještě týden, do 31. ledna, se můžou organizace veřejného sektoru i společnosti ze soukromého sektoru hlásit do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Uspět mohou podniky nebo organizace, které přijaly zásady společenské odpovědnosti za své, dobrovolně si stanovují vysoké etické standardy, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají.

„Nejedná se vlastně o nic nového, akorát se na takové odpovědné podnikání v poslední době při neustálé honbě za ziskem tak trochu zapomnělo. Odpovědné chování přináší organizacím možnost odlišit se od konkurence, stát se atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní dobrým sousedem nebo žádaným obchodním partnerem. Je však třeba si uvědomit, že přijetí konceptu společenské odpovědnosti je především investice do celkového rozvoje organizace a je třeba k ní přistupovat v dlouhodobém horizontu. Právě takové firmy, které se společenské odpovědnosti věnují nad rámec běžných činností, chceme ocenit a dát jim prostor se prezentovat,“ připomněl hejtman kraje Jiří Běhounek.

Až do konce ledna se organizace a firmy mohou ucházet o prestižní ocenění Kraje Vysočina. „Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost,“ doplnil ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

Další informace můžete nalézt v sekci Ocěnění za CSR/ Cena hejtmana