Ve středu 20. 9. 2023 se uskutečnilo 84. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu, řídil 1. místopředseda Rady kvality ČR Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

V úvodu jednání účastníci schválili nominaci nového člena do Rady kvality ČR za Ministerstvo vnitra, PhDr. Jindřicha Fryče, nejvyššího státního tajemníka sekce pro státní službu a předsedy Odborné sekce Kvalita a udržitelný rozvoj Rady kvality ČR Ing. Alana Vápeníčka, CSc.

Další bod jednání byl věnován informaci o Národních cenách na rok 2023. Ing. Pavel Vinkler, Ph.D. a 1. místopředseda Rady kvality ČR uvedl:

Hodnocení letošního ročníku probíhá celkem u 43 účastníků, z toho 21 organizací se přihlásilo do Národních cen kvality ČR (programy START a EXCELENCE) a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. U Národní ceny ČR za rodinné podnikání evidujeme celkem 22 organizací. V současné době probíhá hodnocení externími hodnotiteli.“.

Termíny zasedání JURY byly stanoveny na 17. října 2023 pro Národní cenu kvality ČR (programy START, EXCELENCE) a na 18. října 2023 pro Národní cenu ČR za CSR a udržitelnost. V závěru informace Rada kvality schválila složení JURY.

Tajemnice Rady kvality ČR Lenka Štíplová následně představila marketingové aktivity v rámci programu Česká kvalita ČR. Nejprve informovala o pořadu TV CNN Prima News „Českou kvalitu nenahradíš III“ a poté o pořadu ČT „Toulky Českem budoucnosti“. Následovala informace o již proběhlé 7. Národní konferenci kvality a udržitelnosti, která se konala dne 14. září 2023 na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Poté tajemnice Rady kvality ČR představila další plánované akce v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“ a to Den s Českou kvalitou, který se bude konat dne 30. října 2023 ve Skleněném sále na Ministerstvu průmyslu a obchodu a vyvrcholení kampaně, kterým bude slavnostní večer při příležitosti předání Národních cen České republiky za rok 2023, který proběhne dne 23. listopadu 2023 v Senátu Parlamentu České republiky.

Následující bod jednání byl věnován informaci, týkající se aktualizace nových podmínek finanční podpory odborných akcí z rozpočtu Rady kvality ČR.

V závěru jednání byly schváleny termíny zasedání Předsednictva Rady kvality České republiky a Rady kvality České republiky na rok 2024.