Rada kvality ČR přijímá přihlášky do třetího ročníku ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“. Program na míru ušitý pro malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky vyhlašuje Rada kvality ČR společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit. 

Vnímání společenské odpovědnosti firem prochází v posledních letech významnými změnami. Už se nebavíme jen o pojmech jako firemní dárcovství, charita nebo dobrovolnictví, často spojovaných se zvučnými jmény nadnárodních organizací. Společenská odpovědnost (CSR) dostává postupně konkrétní obraz a ucelenější podobu také v očích českých občanů.

Protože očekávání společnosti neustále narůstá, stává se tak společenská odpovědnost jedním z důležitých kritérií na trhu. Podle nedávného průzkumu společnosti „ IPSOS CSR & REPUTATION RESEARCH 2016“ si konkrétní organizaci věnující se společenské odpovědnosti vybaví až třetina Čechů. Oproti předchozímu roku se tak projevil výrazný nárůst v národním povědomí. Společenská odpovědnost sehrává podle tohoto průzkumu významnou roli také při spotřebním chování či při výběru zaměstnavatele.

Za účelem ocenit společensky odpovědné konání organizací vyhlašuje Rada kvality ČR ve spolupráci s partnery Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit další ročník programu „Podnikáme odpovědně“.

Soutěž je určena především malým a středním podnikům. Právě tyto sehrávají v českém podnikatelském prostředí hlavní úlohu. Přes jeden milion subjektů – přesně takový je počet malých a středních podniků u nás. Dohromady tak vytvářejí 60 % všech pracovních pozic. Malé a střední podniky jsou často také nazývány hybnou silou vyspělé ekonomiky. V souvislosti se společenskou odpovědností sehrávají neméně významnou roli.

Stejně tak působí také sektor sociálního podnikání. Významně se podílí formování národního podnikatelského prostředí a tvoří nedílnou součást českého hospodářství. Aktuálně se k sociálnímu podnikání hlásí přes 200 organizací. Jejich přínos pro společnost lze jen těžko zpochybnit.

Jak malé a střední podniky, rodinné firmy, tak sociální podniky, často působí lokálně, mohou tak úderněji ovlivňovat místní dění. Společně mají zásadní vliv na utváření národního morálního rámce. Přesto jejich CSR strategie nepředstavují mnohastránkové dokumenty, ale se sestávají jen z několika málo zásad, jež v první řadě prosazují sami majitelé a zakladatelé. Málokde naleznete pozici tzv. specialisty CSR nebo dokonce samostatné oddělení CSR. Tyto organizace společenskou odpovědnost „nedělají“, ony ji tak nějak přirozeně „žijí“…

Stále platí, že negativní ohlasy se šíří rychleji než ty pozitivní, a to je jeden z důvodů, proč je důležité neustále upozorňovat právě na dobré příklady z praxe. Díky „Podnikáme odpovědně“ máte možnost seznámit se s praktikami jiných organizací. Rada kvality ČR ty nejlepší z nich ocení ve třech kategoriích: malý a střední podnik, rodinná firma a sociální podnik. Vítězové převezmou ocenění na slavnostním vyhlášení v listopadu v rámci Listopadu – Měsíce kvality ve Španělském sále Pražského hradu.

A jak se na své loňské vítězství dívají v organizaci Channel Crossings (výherce kategorie malé a střední podniky)? Projektová manažerka Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková říká: „Už samotné týmové vytváření přihlášky nám přineslo příležitost zastavit se, ohlédnout se zpět a promyslet, zda a jak bychom naše aktivity mohli dále systematizovat a rozvinout. Cenu Podnikáme odpovědně vnímáme i jako skvělou příležitost sdílet zkušenosti s ostatními organizacemi a učit se od sebe navzájem. Nechceme si chránit své „hřiště“ před ostatními, společná hra nás baví mnohem víc.“

Program nejenže hledá vítěze a oceňuje ty nejlepší. Ostatním účastníkům kromě zviditelnění nabízí také jednoduchý nástroj, jak zhodnotit jejich stávající strategii CSR. Prostřednictvím dotazníku, který pokládá otázky z tematických oblastí společenské odpovědnosti a zahrnuje specifika malých a středních podniků, mají organizace možnost nahlížet na své počiny v uceleném pohledu; nabízí se jim tak prostor pro plánování, hodnocení a v konečném důsledku také pro zlepšování.

Přihlášky do třetího ročníku soutěže můžete podávat do 31. srpna 2017.

Logo Podnikáme odpovědně

Více informací o podmínkách soutěže naleznete  zde.

Zdroj dat: ČSÚ 2015 a IPSOS CSR & REPUTATION RESEARCH 2016.