Dvaadvacet českých subjektů dosud získalo hodnocení a značku Prověřená veřejně prospěšná organizace, která patří do rodiny značek kvality sdružených v programu Česká kvalita Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Správcem značky je Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky, která ji může udělit, ale také odejmout, což se v jednom případě stalo. Co vše certifikace obnáší a jaká kritéria je nutné pro získání značky splnit, popsali pro CNN Prima NEWS Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky a Lenka Skoupá, předsedkyně Spolku Toulcův dvůr.

Značka Prověřená veřejně prospěšná organizace vznikla v roce 2014 v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání.

„Značka má svá kritéria, je určená nejnižší hranice, za kterou ji organizace může získat, ale ta je nadstandardně vyšší, než požaduje stát,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěných organizací České republiky. Podle něho jde ale především o značku zacílenou na dárce, ne na organizace jako takové. „Dárci tím získávají jistotu, že když danou organizaci podpoří, peníze půjdou tam, kam mají,“ vysvětlil Šedivý.

Značka říká dárcům „jsme důvěryhodní“

Asociace veřejně prospěných organizací České republiky, která je správcem značky Prověřená veřejně prospěšná organizace, se zaměřuje zejména na to, jak organizace získávají peníze a jak v nich peněžních toky probíhají nebo kolik prostředků jde na správu a kolik skutečně do jejich poslání. „Někoho právě tento poměr zajímá. Držíme se celosvětově akceptovaného etického kritéria, které je nastavené, že 25 procent prostředků jde na správu organizace. V Česku to ke konci září bylo průměrně kolem 20 procent u 21 držitelů naší značky,“ řekl Marek Šedivý.

Proces certifikace se týká šesti oblastí, kdy vedle zkoumání peněžních toků se Asociace zaměřuje také na komunikaci navenek nebo s dárci, jak funguje vnitřní řízení nebo jak se v organizacích pracuje se zaměstnanci či dobrovolníky. „Jde o celkový audit procesů v organizaci,“ upřesnil Šedivý v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Jednou z organizací, která zmíněnou značku kvality získala, je pražský Spolek Toulcův dvůr z Prahy. Provozuje středisko ekologické výchovy, obhospodařuje deset hektarů pozemků a památkově chráněný statek. „Značka má pro nás přínos mimo jiné v tom, že jsme si lépe pojmenovali interní procesy. Ač jsme je měli nastavené dobře, drobné změny jsme provedli,“ uvedla v rozhovoru pro CNN Prima NEWS předsedkyně Spolku Toulcův dvůr Lenka Skoupá.

Staráme se o blahobyt zvířat

Dodala, že na podrobné zkoumání je její organizace zvyklá. „Pro nás to není nic nového. Bylo by divné, kdyby se značka udělovala jen tak a natrvalo,“ dodala. Podle ní je rovněž zásadní, že pokud organizace značku Prověřená veřejně prospěšná organizace získá, dává tím potenciální dárcům najevo, že je důvěryhodná.

Spolek Toulcův dvůr se mimo jiné zaměřuje na welfare zvířat, pořádá osvětové akce a semináře a ukazuje, jak důležitá je pro společnost ochrana přírody. „Jsme ukázkovou farmou, která chová zvířata a můžeme v tom pomoci i ostatním,“ dodala Lenka Skoupá.

Rozhovor vznikl v rámci online pořadu „Českou kvalitu nenahradíš“.

Celý rozhovor můžete najít zde: https://cnn.iprima.cz/v-proverenych-verejne-prospesnych-organizacich-jde-na-spravu-nejvyse-ctvrtina-prostredku-35240