Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

Newsletter CSR – první číslo

První vydání Newsletteru CSR v roce 2018 obsahuje články z Ministerstva průmyslu a obchodu a členů Platformy zainteresovaných stran CSR
V aktuálním vydání Newsletteru CSR se dočtete o připravovaném Národní akčním plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na období 2019 – 2023, o převodu Národního informačního portálu CSR či o základních informacích k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Obsahem Newsletteru CSR je také informace o připravovaném zákonu o sociálním podniku.

  více zde
23. 4. 2018