Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

MPO vydalo nové číslo Newsletteru CSR

V pořadí čtvrté vydání Newsletteru CSR (druhé v roce 2019) obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran. V květnovém vydání Newsletteru CSR se dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR a Národním akčním plánu čisté mobility Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci příspěvků zainteresovaných stran se seznámíte s aktuálními oceněními na poli … Continue reading MPO vydalo nové číslo Newsletteru CSR

  více zde
16. 5. 2019