Česká republika se připojila k naplňování světové Agendy 2030 již v roce 2015, když současně s ostatními členskými státy OSN přijala sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs). Aktuálně spuštěný projekt „Ceny SDGs“ se stává jedním z konkrétních kroků při cestě za šířením a propagací SDGs na národní úrovni.

První nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti v Česku iniciovali Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.

I přestože jsou témata globálních cílů pro Čechy důležitá, z výzkumu IPSOS vyplývá, že povědomí o SDGs je v Česku zatím malé: přes 70 % o SDGs nikdy neslyšelo. A to se snažíme změnit,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Jednu z možných odpověď na otázku „JAK?“ naleznete v propagačním videoklipu. Tento týden vyšel z dílny Asociace společenské odpovědnosti unikátní propagační spot, do které se zapojila řada známých osobností, jejichž aktivity přímo či nepřímo souvisí s obsahy jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje.

Hlavními cíli projektu Ceny SDGs jsou kromě ocenění úsilí českých firem a organizací, začleňujících udržitelnost a globální Cíle udržitelného rozvoje do svých strategií, také motivace ostatních hráčů na trhu k aktivitám, které povedou k tvorbě udržitelné budoucnosti v nejen v České republice, ale také ve světě.

Ocenění bude udělováno v pěti kategoriích Soukromý sektor, Veřejná sféra, Cena odborné poroty, Reporting podle SDGs a Cena České rozvojové agentury. Poslední kategorie je úzce zaměřená na přínosy v naplňování cíle SDG 17 – globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Slavnostní vyhlášení cen proběhne 27. května v Praze za osobní účasti Jeffreyho D. Sachse, světově známého profesora ekonomie, experta na udržitelný rozvoj, odborného poradce OSN a autora několika bestsellerů.

Nominace organizací probíhají do 16. 4. 2017, podrobnosti naleznete zde.

Neváhejte se zapojit do prvního ročníku prestižního ocenění i Vy!