Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Ocenění za CSR

Podnikáme odpovědně

Řada malých a středních podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se však jedná většinou o méně formální přístup. Odpovědné chování je jim zcela přirozené a vlastní. Neinformují o něm v rozsáhlých zprávách o společenské odpovědnosti. Působí v daném regionu, zajímají je otázky a témata týkající se jejich nejbližšího okolí. Podnikají odpovědně a pozitivně působí na společnost.

Ke společenské odpovědnosti je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Za každým podnikem stojí zajímavý příběh, který může být inspirací a příkladem ostatním.

Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně oceňuje malé a střední podnikatele a rodinné firmy, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Jejich odpovědné chování pozitivně ovlivňuje ostatní organizace, ale i samotné spotřebitele. Zvláštní kategorii v ceně tvoří sociální podniky. Cenu vyhlašuje Rada kvality ČRAsociací společenské odpovědnostiAsociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit v kategoriích:

  • Malý a střední podnik
  • Rodinná firma
  • Sociální podnik

Jak se přihlásit

Podrobné podmínky účasti v Ceně za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně naleznete v dokumentu Statut Ceny. Pro účast v soutěži je nezbytné zaslat vyplněnou přihlášku a dotazník v elektronické podobě administrátorovi soutěže k danému termínu. Při vyplňování dotazníků se řiďte instrukcemi uvedenými ve vzorovém dotazníku.
Ceny vítězům budou předány u příležitosti slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu – Měsíce kvality ČR.