Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Ocenění za CSR

V návaznosti na strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR se Rada kvality ČR podílí na podpoře a koordinaci konceptu CSR v ČR mimo jiné i realizací řady ocenění.Mezi hlavní ocenění patří Národní cena ČR za CSR , která je určena pro organizace podnikatelského i veřejného sektoru. Na regionální úrovni je realizována Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, jež vyhlašují jednotlivé kraje. Od roku 2015 je nově udělována Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“, která má za cíl oceňovat odpovědné chování malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků.