Nutriční označování potravin jako srozumitelný nástroj ke zdravějšímu stravování většinové populace

Nutriční označování potravin jako srozumitelný nástroj ke zdravějšímu stravování většinové populace

13. září 2021
Začátek události
13. září 2021 - 11:00
Konec události
13. září 2021 - 16:30
Místo konání
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR pořádá v pondělí 13. září 2021 odbornou konferenci z cyklu konferencí „za pět minut dvanáct“ na téma

Nutriční označování potravin jako srozumitelný nástroj ke zdravějšímu stravování většinové populace“.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví.

Problematika bude diskutována především z následujících pohledů:

 • Důležitost správného stravování pro zdravý život a život ve zdraví během celého života
 • Program „Zdraví 2030“ Ministerstva zdravotnictví a jeho výstupy k předcházení civilizačním nemocem
 • Možnosti označování nutričních hodnot potravin v ČR – jejich silné a slabé stránky, systémy používané u jednotlivých společností a predikce jejich dalšího vývoje, a pozice EU k tomuto tématu
 • Praktická použitelnost v zemích EU převažujícího systému NutriScore v podmínkách ČR z pohledu:
  • výživových odborníků
  • obchodníků
  • výrobců potravin
  • Ministerstva zemědělství
 • Motivace výrobců potravin k výrobě potravin s vyšší přidanou hodnotou, potravin pro zákazníky se specifickými nutričními požadavky a obecně nové generace potravin podporujících zdravý životní styl. K diskusi na dané téma zveme  přední výživové odborníky, spotřebitelskou veřejnost, zástupce obchodníků a výrobců potravin a zástupce Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pozvánka a program

Konference se koná za podpory Rady kvality ČR.

Více informací naleznete na webu SOCR ČR.