V rámci nového online pořadu na CNN Prima NEWS „Českou kvalitu nenahradíš“ byl natočen první ze série rozhovorů.

Pořad „Českou kvalitu nenahradíš“ je projekt zaměřený na podporu českého průmyslu a rozvoje regionů prostřednictvím značky Česká kvalita. Cílem je získat vyšší zájem o kvalitní české produkty a podpořit povědomí o značkách České kvality, zviditelnit kvalitní výrobky a služby šikovných firem i jednotlivců. „Označení výrobků a služeb má i proexportní charakter, a to zejména u výrobků inovativních, s originálním řešením, které obstojí v mezinárodní konkurenci a na světových trzích“, uvedl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR.

V úvodním dílu pořadu vystoupil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který v průběhu rozhovoru představil Program Česká kvalita a jeho podporu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Rady kvality ČR, dále podporu obchodů v malých obcích s cílem zajištění obslužnosti prostřednictvím programu Obchůdek 2021+ (www.obchudek2021plus.cz) a projekt „Česko platí kartou“ (www.ceskoplatikartou.cz) zaměřený na podporu bezhotovostních plateb.

Celý rozhovor můžete najít zde:

https://cnn.iprima.cz/podporime-ceskou-kvalitu-i-venkovske-obchody-plni-dulezite-funkce-rika-ministr-havlicek-30228

Následovat budou rozhovory se správci a držiteli značek v Programu Česká kvalita. Celkově se bude jednat o 10 dílů, ve kterých se představí všechny současné značky.

Všechny rozhovory včetně článků k Programu Česká kvalita sledujte na speciálně vytvořené sekci na webu CNN Prima NEWS:

https://cnn.iprima.cz/ceskou-kvalitu-nenahradis